Unió Obrera Balear |    |  ASSOCIACIONS SINDICALS  | TEMA:  MOVIMENT OBRER  | ANARQUISME  |


 

Societat obrera constituïda a Palma el 1881, per iniciativa de Fèlix Mateu Domeray. El seu sorgiment es relaciona amb l’extensió del republicanismo federal a Mallorca i el seu intent d’impulsar un moviment obrer propi a l’Illa. En una primera etapa (1881-83), estigué integrada per militants obrers dels anys del Sexenni Revolucionari i centrà les seves activitats en la regeneració educativa dels obrers. Organistzà una escola d’obrers, una biblioteca i un mont de pietat. Des del punt de vista ideològic, estigué molt influïda pel pensament proudhonista d’Ubaldo Romero Quiñones i per l’anarcocol·lectivisme. Edità (març de 1882 – setembre de 1883) el periòdic Unión Obrera Balear. Entre 1885 i 1886, repongué el qüestionari de la Comissió de Reformes Socials sobre l’estat de la classe obrera a Mallorca.  Des de 1886, entrà en crisi i desaparegué durant el decenni dels noranta. (DG)

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 17  pàg. 375

SINDICALISME I MOVIMENT OBRER

fideus/