Sembrando Flores

| ESDEVENIMENTSINICI |ANARQUISME

Grup llibertari. Apareix per primera vegada al Cultura Obrera a octubre de 1920, Compartía local amb l'Ateneu Sindicalista i la Federació Regional del Treball. La persona de contacte era Miquel Rigo Bauzà. Una de les primeres accions que trobem es que el grup organitzà una campanya econòmica per a poder enviar un membre a la propera reunió del Congrés Nacional Anarquista a Barcelona. Durant els anys 20, el grup estaba format per Pau Bosch, Miquel Marroig i Miquel Rigo entre d'altres. Laa correspondència amb grups Bandera Libre de Càdis i Anarquía de Sevilla, ens insta a pensar que el seu nombre aniria entre els 10 i 15 militants, en aquesta època en destaquen Miquel Rigo, Jorge Aloy i Antoni Salvà, Com a grup també varen escriure diversos articles al setmanari Cultura Obrera. || Font: CO.

Els invisibles || DICCIONARI DE MILITANS, ORGANITZACIONS I SINDICATS LLIBERTÀRIS DE LES ILLES BALEARS.

VOLUM I: MALLORCA || 1869-1952
pàgs. 148-149

 

Convocatoria – Sembrando flores

CULTURA OBRERA nº 120

26 de noviembre de 1921

 

Grupo “Sembrando Flores / Rifa pro-Escuela Racionalista

CULTURA OBRERA nº 111

24 de septiembre de 1921

 

 

ELS INVISIBLES

Diccionari de militants, organitzacions i sindicats llibertaris de les Illes Balears. VOLUM I: MALLORCA/1869-1952

Grup d'Estudis Llibertaris "Els Oblidats"  Palma, 2011

 

 

fideus/