Ateneu Sindicalista de Palma  |     |  ASSOCIACIONS CULTURALS  | TEMA  MOVIMENT OBRER   |  ANARQUISME  |  

Agrupació obrera adscrita a la Confederació Nacional de Treballadors -CNT-, creada a Palma el 1919. Els seus organitzadors, d'ideologia anarco-sindicalista, varen esser Joan Donat i Cosme Salvà. Cultura Obrera fou el seu òrgan de premsa fins al 1932.

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 1  pàg. 264

Agrupació obrera adscrita a la CNT creada a Palma el 1919. La seva seu estava ubicada al carrer Terra Santa (Posada de Terra Santa), núm. 11, 1 er. Els seus organitzadors, d'ideologia anaracosindicalista, varen esser Joan Donat i Cosme Salvà, entre molts d'altres. Cultura Obrera fou el seu òrgan de premsa fins el 1932, en les èpoques en que sortí a la llum. Els seus objectius foren la difusió de la cultura anarquista i de la cultura en general, per això gaudiren  d'una biblioteca. Els anys 20 tingué molta activitat. Així trobam que el 10 de febrer i el 10 de juny de 1920 orgaqnitzaren dues conferències de Joan  Peiró, secretari general de la Federació de Vidriers espanyols, presidint un dels actes el mallorquí Cosme Salvà i l'altre J. Bauzà. I cap a l'octubre de 1920, organitzaren un acteen commemoració de la mort de Francesc Ferrer i Guàrdia. I ja l'any 1921 organitzaren juntament amb el Cultura Obrera, una comissió per adoptar nins de Rússia. Ja el 1922, organitzaren una conferència científica a càrrec de l'anarquista català Salvador Seguí. Els anys de la dictadura es perd la pista tot i que l'any 1931 l'Ateneu Sindicalista fou des d'on s'impulsà el ressorgiment de la CNT, que hi tenia la seva seu. || Font: CO. || Bibliografia: GEM (1991).

Els invisibles || DICCIONARI DE MILITANS, ORGANITZACIONS I SINDICATS LLIBERTÀRIS DE LES ILLES BALEARS.

VOLUM I: MALLORCA || 1869-1952
pàgs. 20 - 21

ELS INVISIBLES

Diccionari de militants, organitzacions i sindicats llibertaris de les Illes Balears. VOLUM I: MALLORCA/1869-1952

Grup d'Estudis Llibertaris "Els Oblidats"  Palma, 2011

 

UGT i CNT durant la República.

Memoria Civil, núm. 29, Baleares, 20 julio 1986

 

 Ateneo Sindicalista y la Casa del Pueblo de Palma

Antonio J. Torres

CULTURA OBRERA nº 35

10 de abril de 1920

 

Aviso

CULTURA OBRERA nº 36

17 de abril de 1920

 

La salida del Ateneo de la Casa del Pueblo

CULTURA OBRERA nº 37

24 de abril de 1920

 

  fideus/