fideus

  ASSOCIACIONS CULTURALS   ATENEU LITERARI

 

Entitat cultural fundada a Palma el 1931, per José María Erayalar. La seva seu estava ubicada a l'antic carrer Armengol de Palma, i comptava amb quatre biblioteques i una sala de juntes. Tots els seus membres eren estudiants de comerç o de magisteri. S'hi organitzaven tertúlies, recitals i concerts al Teatre Principal de Palma, amb la participació de personatges com Ángel Osorio Gallardo, Bernat Jofre i Emili Darder, entre d'altres. El seu president fou Nicasi Pou Notario, vice-president Antonio Pascual, tresorer Josep Jordà, secretari José Maria Erayalar i president de juntes Joan Juncosa Iglésias. Desaparegué en esclatar la Guerra Civil.

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 1  pàg. 264