Joan Guiscafré     |   |  BIOGRAFIES  | ON SERVERA - ARTÀ

.Tenia uns trenta-cinc anys. Era casat i, per motius de feina, vivia a Son Servera. Treballava de mosso d'estació i se'l coneixia per aquest nom, En Joan de S'Estació. Els motius que provocaren la seva mort són desconeguts. Mai no va estar afiliat a cap partit polític i ningú no sabia que tingués enemics. Així i tot, l'assassinaren. Degué ocupar seient en una de les dues camionades d'homes que, des de Son Servera se'n portaren cap a Son Coletes.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 85

 

fideus