Margalida Jaume Vanrell    |   |  BIOGRAFIES  | TEMA:    MANACOR  |

Tenia quaranta-i-un anys i estava casada amb Antoni Alomar i Mas, també assassinat. Ambdós regentaven una rellotgeria a Manacor i una altra a Porto Cristo. Es rumoreja que els acusaren de tenir una emissora clandestina, amb la qual es comunicaven amb les tropes de Bayo. Uns diuen que Antoni Alomar va ser detingut un dia de la segona quinzena d'agost del trenta-sis i que, passat dos vespres, deingueren inesperadament Margalida Jaume, sense reparar que deixava les dues filles, dormides i sense protecció de ningú. Altres diuen que els detingueren ambdós el mateix dia i que un militar de Manacor s'encarregà de telefonerar als familiars de Llubí, perquè passassin a fer-se càrrec de les nines. A Margalida Jaume l'afusellaren a Son Coletes el vint-i-vuit d'agost del trenta-sis.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 90

 

fideus