Francesc Jordà Perelló   |   |  BIOGRAFIES  | TEMA  MARIA DE LA SALUT   |

Deien que els rojos avançaven i, parant l'orella, es podia sentir la tronadissa. No treballaven els homes. Cercaven la mirada amiga del veí. Assus-suaxí feien rotllada i comentaven en veu baixa els esdeveniments. Francesc Jordà era a una rotllada a la porta d'un cafè de la plaça i un dels senyors del poble, nerviós, els va malmenar de paraula. En lloc de xerrar tant, ha podeu anar a defensar Son Carrió que s'acosten! I ell no va poder contenir-se: Anau-hi vós que teniu més a perdre! El vespre sentí els trons de ben a prop: l'assassinaren dins el terme de Bunyola

 

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 91

 

fideus