Gabriel  Juan Mas        BIOGRAFIES  | socialisme |

 

(Alaró 1910) Sindicalista i polític. Durant la II República (1931-36). fou un dels principals dirigents a Mallorca de les Joventuts Socialistes i col·laborà en les publicancions Fosch y Fum i El Obrero Balear. Estigué empresonat entre 1936 i 1941. Durant els anys quaranta, participà en la reorganització del Partit Socialista Obrer Espanyol -PSOE- en la clandestinitat.

Gran Enciclopèdia de Mallorca

Vol. 7 pàg. 224

fideus