EL SOCIALISME MALLORQUÍ 

Grup d'assistents, el dia 1 de gener de 1910, al dinar d'inauguració de la Cooperativa Social Obrera fundada a Palma a la fi de l'any 1909. A la part dreta de la fotografia es poden veure, mirant de dreta a esquerra Francesc Roca (el tercer de la tercera fila) i Llorenç Bisbal (el segón de la segona fila), ambdós, fundadors i liders de la societat obrera La Igualdad que agrupava els sabaters de Palma i que estava adherida a la UGT des de l'any 1902 (fotografia i text "Història de la UGT a les Illes Balears, Un segle de lluita sindical", Albert Comas, Joan Huget i Manel Santana, Edicions Documenta Baleat, Palma, 2004)

Llorenç Bisbal quan era regidor de l'Ajuntament de Palma en representació del Partit Socialista (1917-1920), en companya d'altres regidors i amics. D'esquerra a dreta i drets: el segon és Jeroni Massanet (que fou director de La Vanguardia Balear). D'esquerra a dreta i asseguts: el primer és el regidor Ferran Pou Moreno (reformista). Assegut al centre: Llorenç Bisbal

 

Llorenç Bisbal

El dia 22 de febrer de 1935 moria a Palma Llorenç Bisbal. La Comissió Executiva de la UGT de Balears, en el cementiri de Palma, vetlant les restes mortals de Bisbal

Jaume ha estat afusellat

AL COMITE DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE MAÓ

El final de Alejandro Jaume / José Jaume Diario de Mallorca, 20/07/06

Jaume / Jordi Bayona Diario de Mallorca, 18/07/06

El PSOE Homenatja a Alexandre Jaume