Miquel Llabrés Pericās      |   |  BIOGRAFIES  | TEMA  PALMA  |

Tenia uns trenta-sis anys. Vivia en Es Molinar. No he pogut esbrinar quin era el seu ofici. Sembla que treballava de picapedrer, perō he recollit opinions que el situen com a empleat municipal. Tal volta el dos oficis corresponguin a dues etapes diferents de la seva vida. En canvi ideolōgicament, sols va tenir una etapa: de les Joventuts Socialistes Unificades, passā al Partit Comunista. He pogut recuperar del record esvaīt, una fesomia una mica amargada i un ānim fācilemt excitable. Ignor l'indret on l'assassinaren.

Llorenį Capellā

Diccionari Vermell

pāg. 95

 

 

fideus