Es Llisteret     |   |  BIOGRAFIES  | TEMA SÓLLER  |

Tenia uns vint anys. Fadrí. Treballava de picapedrer i era un al·lot molt activista. Quan esclatà la rebel·lió militar, sembla que va mantenir contactes amb els carrabiners de Muleta i després va refugiar-se a Can Bresca. Allí el detingueren i no se n'ha tornat a saber altra cosa

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 96

 

 

fideus