SÓLLER

Sóller, murmuris de mandarina

Memoria Civil, núm. 34, Baleares, 24 de agosto 1986

Damià Quetglas

Josep Serra Pastor

Memoria Civil, núm. 34, Baleares, 24 agosto 1986

Antoni Nadal

Llorenç Roses i Bernat Marquès: Els judicis a la burguesia mallorquina

Memoria Civil, núm. 40, Baleares, 5 octubre 1986

Jeanne Marquès / Un caracter ferm

Memoria Civil, núm. 40, Baleares, 5 octubre 1986

Llorenç Capellà

Avui ja no se'n parla

Memoria Civil, núm. 28, Baleares, 13 mayo 1986

Antoni Serra

Soller durant la guerra civil

Diari de Balears, 29 juliol de 2008

Antoni Marimón

Casa del Pueblo en Sóller

CULTURA OBRERA nº 26

7 de febrero de 1920

Programa 1º de Mayo - Sóller

CULTURA OBRERA nº 38

1 de mayo de 1920

El Sindicato Único de Trabajadores de Sóller

CULTURA OBRERA nº 138

8 de abril de 1922

De Sóller

CULTURA OBRERA nº 145

27 de mayo de 1922

 

 

Jaume Casasnoves, primer batle feixista de Sóller

Directius del sindicat vertical, amb Urbano Rosselló al centre

 

 

Desfilada d'una centúria de Falange a Sóller)

                  

 

De Sóller - La organización obrero

Núm. 825, 30 de noviembre de 1917

De Sóller - Las subsistencias
EL OBRERO BALEAR
Núm. 832, 18 de enero de 1918

Josep Serra i Pastor, batle de Sóller

Bernat Marquè

Bonaventura Mayol batle republicà de Sóller

 

ASSASSINATS A SÓLLER

Es Llisteret

Antoni Marquès Llull

Bernat Marquès Rul·lán

Miquel Marroig Colom