LluciÓ Mestre Canet     |    BIOGRAFIES  | TEMA| ART└ |

No pertanyia a cap partit polÝtic, tot i que el setze de febrer va decidir-se a votar pel Front Popular. Possiblement aquest vot el va perdre. L'assassinaren mentre collia figues a Na Cuberta, el vint-i-nou d'agost del trenta-sis.

Llorenš CapellÓ

Diccionari Vermell

pÓg. 111

 

 

fideus