Antoni Nicolau       |    BIOGRAFIES  | TEMA  PALMA  |

Treballava en el port i havia estat delegat de la CNT. Va ser detingut perquč va negar-se a firmar l'adhesió al Moviment i el tancaren en el Castell de Bellver. Un vespre el posaren en lolibertat perņ travessą la porta de la improvisada presó amb les mans fermades. Sembla que l'assassinaren a Porreres. Una curiosa premonició de malnom li deine En Mort.

Llorenē Capellą

Diccionari Vermell

pąg. 119 - 120

 

 

fideus