Joan Oliver Sanmartí     |    BIOGRAFIES  | TEMA  ALGAIDA |

Li deien En Sereni. Tenia vint-i-set anys. Era president de les Joventuts Socialistes Unificades i treia marès. L'agafaren per Sa Comuna i l'afusellaren en el cementiri de Son Coletes, el mes d'agost del trenta-sis

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 123

 

 

fideus