Joan Real        |    BIOGRAFIES  | TEMA     PALMA   |

Era el vigilant nocturn de S'Hostalet i no se li coneixia afiliació política. Sembla que a la seva casa de La Soledad, hi tenia amagada la socialista Pilar Sánchez, una de les persones més cercades de la Ciutat de Mallorca. Pilar fou assassinada i Joan Real no va gaudir d'una sort més favorable. Possiblement l'assassinaren al cementiri de Porreres.

Llorenç Capellŕ

Diccionari Vermell

pŕg. 141

 

fideus