Miquel Salom Ribot   |    BIOGRAFIES  | TEMA  MARIA DE LA SALUT  |

.Li deien En Mío. Estava afiliat a la UGT i treballava el camp. Una passada d'ametralladores d'En Llorenç Llebro acabà amb la seva vida a les costes de Puntiró, la nit del quinze al setze d'octubre del trenta-sis. A primeres hores del vespre, l'havien retingut en una estança del local de Falange de Maria, juntament amb cinc mariandos més. Tres d'ells, Jaume Carbonell, Jaume Bergas i Nofre Sureda, aconseguiren de salvar-se. Miquel Salom, Jaume Gual i Joan Puro, moriren

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 155

 

fideus