Josep Salvā Jofre    |    BIOGRAFIES  | TEMA  ANDRATX  |

Trenta-quatre anys. Casat. Li deien En Sabatera. Era afiliat al Partit Socialista i treballava de picapedrer. L'assassinaren a Sa Teulera, en el Camó de Génova, amb el fosser Ruiz. Era la nit del vint-i-nou de desembre del trenta-sis.

Llorenį Capellā

Diccionari Vermell

pāg. 155

 

fideus