Acció Catalana Republicana      |    |  PARTITS POLITICS   | TEMA: REPUBLICANISME  | CATALANISME

Acció Catalana Republicana (ACR) fou un partit polític català d'ideologia nacionalista i republicana, també anomenat Partit Catalanista Republicà, i que fou creat el març de 1931 en fusionar-se Acció Catalana i Acció Republicana de Catalunya.

Era integrat especialment per intel·lectuals, personalitats de professions liberals i classe mitjana. A les eleccions municipals del 12 d'abril de 1931 no acceptà de formar coalició amb el nou partit Esquerra Republicana de Catalunya i fou derrotat. Proclamada la República Catalana el 14 d'abril, un representant del partit, Manuel Carrasco i Formiguera, formà part del govern provisional de Catalunya. Un altre dirigent del partit, Lluís Nicolau d'Olwer, formà part com a ministre d'economia del govern provisional de la Segona República Espanyola.

El partit participà activament en l'elaboració i l'aprovació de l'Estatut de Catalunya. Tingué representants a les corts de la República i al parlament català. Amb motiu de l'aprovació de l'article 26 de la constitució republicana espanyola, alguns dirigents i militants l'abandonaren, entre ells Jaume Bofill i Mates. El partit era representat al govern de la Generalitat, presidit per Lluís Companys i Jover, que el 6 d'octubre de 1934 proclamà l'Estat Català de la República Federal Espanyola. Formà part també del Front Popular de Catalunya a les eleccions del 16 de febrer de 1936. Durant la guerra civil espanyola de 1936-1939 es mantingué al costat del règim republicà, tingué representació al Comitè de Milícies Antifeixistes de Catalunya i participà en alguns dels governs de coalició de la Generalitat de Catalunya. Després de la guerra civil es va dissoldre. Entre els membres més destacats del partit han estat Claudi Ametlla i Coll i Joaquim de Camps i Arboix

Col·laboradors de la Viquipèdia. Acció Catalana Republicana [en línia]. Viquipèdia, l'Enciclopèdia Lliure, 2007 [data de consulta: 30 de juliol del 2007]. Disponible en <http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Acci%C3%B3_Catalana_Republicana&oldid=1130666>.

 

fideus/