Confederació Espanyola de Dretes Autònomes (CEDA)
    |    |  PARTITS POLITICS   | TEMA: DRETA AUTORITÀRIA  |

Partit polític d'àmbit estatal fundat a Madrid el novembre de 1933 i implantat a Mallorca el mateix any. Agrupava diversos grups de dretes, sobretot l'Acció Popular de José Maria Gil Robles i la Dreta Regional Valenciana, De caràcter marcadament conservador, era partidari d'una autonomia administrativa i definida com una Mallorca mallorquina i espanyola. A l'illa estava representat per l'Acció Popular Agrària de Mallorca. Aquest partit formà part de la Coalició Centre-Regionalista-Dreta i aconseguí per la CEDA dos diputats a les elecciones generals de 1933, Lluís Zaforteza i Tomàs Salord que obtengueren 102.201 i 101.394 vots, respectivament, i tres a les de 1936, Tomàs Salord, Joan Pujol i Cèsar Puget que varen treure 79.829, 83.928 i 79.950 vots, respectivament. D'aquests darrers candidats, dos havien estat decidits per la direcció del partit a Balears, i l'altre havia estat designat directament de Madrid per Gil Robles. El 1934, afirmava tenir 4.000 afiliats a les Balears. Dues de les seves organitzacions, la Mobilització Civil d'Acció Popular Agrària i la Joventut d'Acció Popular -JAP- participaren a Mallorca en la preparació de l'aixecament del 19 de juliol del 1936. Malgrat que la CEDA es dissolgué en esclatar la Guerra Civil, la JAP organitzà milicies, que foren dissoltes l'octubre del 1936. Amb la instauració de la Falange Espanyola Tradicionalista com a partit únic (abril del 1937), desaparegueren totes les organitzacions vinculades a la CEDA. Alguns dels seus militants s'incorporaren a la Falange Espanyola. El 1935 i el 1936  el seu órgan d'expressió a les Balears fou el setmanari Acción. (AM)

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 4  pàg. 28

 

fideus