fideus

  ORGANITZACIONS POLÍTIQUES

 
PARTIT REPUBLICA DEMOCRÀTIC FEDERAL - PRDM -

Grup polític d'àmbit estatal reorganitzat durant la II República. A Mallorca, es constituí devers 1932, principalment amb persones procedents del Partit Republicà Federal de Mallorca -PRFM-, Es presentà com l'hereu del pensament de Francesc Pi Margall. El seu principal nucli es trobava al tercer districte de Palma. on tenía un centre. El seu màxim dirigent a Mallorca era el rellotger català Josep Girbent Mateu. Tenia un orfeó i edità (1935) el butlletí Pacto. Després dels Fets d'Octubre de 1934, els seus dirigents Josep Girbent i Joan Martínez Massip foren processats per haver enviat un telegrama de felicitació a Lluís Companys amb motiu de la proclamació de la República Catalana. Molt proper a Esquerra Republicana Balear -ERB-, participà (1936) en la formació del Front Popular, encara que no comptà amb cap candidat per les Balears en les eleccions de febrer de 1936. Durant la Guerra Civil (1936-39), alguns dels seus principals dirigents, com Martín Ros García, foren assassinats i d'altres foren empresonats. Durant els anys quaranta, es reorganitzà un petit nucli en la clandestinitat, encapçalat per l'impresor Sebastià Serrano Caldentey. Distribuí propaganda i participà en l'Aliança Nacional de Forces Democràtiques. El 1947, després d'algunes detencions, el grup quedà desfet. (DG)

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 12  pàg. 391