El Abuelo   |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA:  REPUBLICANISMO  |

Publicació setmanal en castellà, apareguda a Palma des de gener del 1918 fins el febrer de 1919, dirigida per Josep Cirer. En foren redactors Francesc Gamarra Ladaria, Valentí Rodríguez, Lambert Juncosa i Jeroni Massanet. SI bé començà com a setmanari independent, els tres darers números la convertirán en publicación republicana de caire federal autonomista. Col·laborà a favor de la unitat dels grups regionalista, socialista i republicà federal.

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 1 pàgs. 19

 

La filantropía del millonario

EL ABUELO nº 7

16 de febrero de 1918

 

Don Juan March y los obreros

EL ABUELO nº 15

5 de abril de 1918

 

 

 

 

fideus/