El Día   |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA:    |

Diari editat a Palma d’abril a juny de 1899, continuador de La Correspondencia. A partir de maig va fer dues edicions diàries. Era d’ideologia liberal gamacista , en un momento en què els seus seguidors pactaven amb els conservador de Silvela . Oferia informació general y abundant crònica política, amb dures crítiques contra els republicans i els weyleristes . N’era director Llorenç Barceló Es publicaba íntegramente en castellà.

Diari editat a Palma entre maig del 1921 i juliol de 1939, propietat de Joan March Ordinas. Sorgit amb la idea de renovar el periodisme insular, integrà inicialmente els nacionalistes liberals, l’avantguarda artística i intel·lectual i el progressisme polític en general. Mantengué una postura critica davant la dictadura de Primo de Rivera, per la qual cosa patí dues suspensions. Fou anticaciquista i entaulà fortes polèmiques amb la premsa conservadora i maurista, d’acord amb les idees del Partit Liberal i de Joan March Ordinas, amb articles de liberals, de republicans i de socialistes (Josep Pla, Marcel·lí Domingo, Indalecio Prieto, Luis Araquistain). Des de les seves pàgines defensà un regionalisme moderat, que minvà a partir de 1928 i a l’estapa republicana, durant la qual optà per posicions molt conservadores i antirepublicanes amb col·laboracions de Miquel Villalonga, Concha Espina i Ernesto Giménez Caballero, En foren dicrectors Joan Estelrich Artigues (1921—22), que fou expressament cridat de Barcelona, Joaquim Domènech Coll (1922-27) i Nicolau Brondo Rotten (1927-39). Entre 1925 i el 1936 dedicà els diumenges una de les seves pàgines a les avantguardes artisticoliteràries castellana i catalana, coordinada per Miquel Àngel Colomar. En foren col·laboradors habituals Gabriel Alomar, Miquel Ferrà, Llorenç Riber, Llorenç Villalonga, Ernest Dethorey, Jacob Sureda i Bartomeu Rosselló-Pòrcel (que publicà un exhaustiu estudi sobre la premsa a Mallorca), entre altres. Pel seu gran tiratge i per la seva qualitat fou molt popular a Mallorca). Acabada la Guerra Civil es fusionà amb el periòdic Falange i donà lloc a l’aparició del diari Baleares.

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 4  pàg. . 299

 

fideus/