Justicia   |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA:  REPUBLICANISME  | MANACOR |

Setmanari publicat a Manacor entre febrer de 1909 i setembre de 1911. D'ideologia republicana radical, mantingué dures polèmiques amb Antoni Maria Alcover i l'Aurora. N'era director Manuel Jiménez Moya i redactor Llorenç Galmés Sansó. Es deixà de publicar entre agost i novembre de 1909, a causa de la detenció de Jiménez Moya, com a conseqüència dels fets de la Setmana Tràgica de Barcelona. Fou suspés el setembre de 1911 pel Tribunal de Garanties Constitucionals. Es redactava en castellà

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca.

Vol. 7. p. 249

La Aurora de Manacor

EL OBRERO BALEAR

Núm. 431, 11 de junio de 1910

 

fideus