|

   Mallorca Nova   |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA:  REPUBLICANISME  | NACIONALISME  |

Butlletí d'informació de periodicitat irregular. aparegut a Barcelona el juny de 1937. Se n'editaren dotze números fins al gener de 1938. Fou l'òrgan oficiós dels militants d'Esquerra Republicana Balear refugiats a Catalunya durant la Guerra Civil i mantingué una línea unitària anti-feixista. Publicava principalment noticies sobre les activitats polítiques i militars dels esquerrans mallorquins a la zona republicana i sobre la repressió a Mallorca, mitjançants les seccions Els nostres màrtirs i Mallorca endolada. En fou director Francesc de Sales Aguiló Forteza. Es redactà íntegrament en català (DG)

Gran Enciclopèdia de Mallorca

Vol. 10, pàg. 81

 

Mallorca Nova i Odón de Buén

Memòria Civil, núm. 43, Baleares, 26 d'octubre 1986

 

 

fideus/