fideus

   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

 
TREBALL

Treball és un diari fundat a Barcelona el 21 de juliol de 1936, editat pel comitè d'enllaç dels partits obrers catalans que, l'endemà mateix, constituïren el Partit Socialista Unificat de Catalunya, del qual en serà portantveu. Va prendre el nom de dos diaris homònims editats pel Partit Comunista Català el 1930 i pel Bloc Obrer i Camperol el 1934.

 

Capçalera del primer número del diari Treball

 

Es considerava continuador del setmanari Justícia Social-Octubre, i durant la guerra civil espanyola es confeccionava als tallers, requisats, del diari catòlic El Matí. Inicialment portava el subtítol de Diari dels treballadors de la ciutat i del camp, però ha estat sempre l'òrgan central del PSUC. Hi col·laboraren, entre d'altres, el futur editor Joan Grijalbo i Serres.

La seva publicació fou prohibida el 25 de gener de 1939, amb l'entrada imminent de les tropes franquistes a Barcelona, però fou editat clandestinament cap a 1942-1943, imprès primer a l'exterior i després a l'interior, amb periodicitat i característiques tècniques molt diverses. Durant l'etapa 1946-47 en fou director Joaquim Puig i Pidemunt, afusellat per aquest motiu el 1949. Des de l'abril de 1977 es publica legalment i en forma de setmanari. N'han estat directors Joan Busquets (1977-1981), Andreu Claret (1981-82), Joan Sanjuan (1982-84) i Jordi Guillot (des del 1984). Té un tiratge de 3500 exemplars i publica un resum en llengua castellana.

Col·laboradors de la Viquipèdia. Treball (PSUC) [en línia]. Viquipèdia, l'Enciclopèdia Lliure, 2007 [data de consulta: 28 de febrer del 2008]. Disponible en <http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Treball_%28PSUC%29&oldid=1599669>.