Vaga general del novembre del 33

Memoria Civil, núm. 2, Baleares, 12 enero 1986

Rafael Rigo

Aquesta vaga es va fer el temps de les votacions del 33 que guanyaren les dretes, en Lerroux i en Gil Robles.

Estava polititzada des del principi, però no va tenir importància per a Mallorca. Va acabar sient una cosa morta. El poble mallorquí no li donà importància.

Hi va haver avalots, el govenador no volia que hi havés incidents el dia de les eleccions i jugà fort, però els que havien organitzat la vaga eren de la CNT i, acabada la vaga, s'integraren dins UGT

Jo era, un dia, el balcó de l'Ajuntament i ens insultaren, però no va tenir importància. La que va ser important va ser aquella, a la qual morí en Cabotà i va haver-hi saqueig a la plaça

Miri: hi havia els jurats mixtos, formats per patrons i obrers. Ni hi va haver enteniment de principi. El ministre de treball va aprovar unes bases, però no foren acceptades, Aquelles eleccions estaven molt dament tot.

Hi havia una gent que seguia en Largo Caballero que volien forçar una mica el compromís amb la república. En Prieto volia un acord entre el republicans i socialistes, Van guanyar les dretes i per a nosaltres les coses es posaren més difícils i els sindicats cada vegada eren més revolucionaris, però no va ser per la vaga, Era una cosa general.

Després vendria el congrés d'UGT i la pressió dels més radicals es deixà sentir. Les Joventuts Socialistes s'uniren a les comunistes.

 

 

 

 

Rafael Rigo Sampol

Neix a Alaró el 1897. President d'UGT des de la seva fundació a Mallorca al 1926. Regidor socialista de Ciudat durant la República. Al 1913 ja militava a les files socialistes.