Federació de Sindicats Únics de Palma    |  ASSOCIACIONS SINDICALS  | TEMA:  MOVIMENT OBRER  | ANARQUISME  | L'ANARQUISME A MALLORCA  |


 

Organització obrera creada a Palma (-1930). Inicialment, hi estaven afiliats el Sindicat Únic del Ram de la Construcció, i sindicats de la fusta, de diversos oficis, del calçat i del textil. Estava adscrita, a nivell estatal, a la Confederació Nacional del TreballCNT-. El 1931, es reorganitzaren alguns dels seus sindicats i n’incorporaren dos de procedents de la Unió General de Treballadors de Balears. Reunia els gremis obrers més foros i més reivindicatius de Palma. A més, fins a final del 1932, va establir una certa col·laboració amb els comunistas, trencada arran d’una sèrie de vagues, com la del moll de Palma i la de la casa Frau, entre altres. Així i tot, el febrer del 1932, impulsà una vaga del sector de la construcció. Els seus locals foren clausurats arran de la revolució d’octubre del 1934. En foren els principals dirigents Miguel Rigo i Francesc Simonet. Desaparegué el 1936, en iniciar-se la Guerra Civil.

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 5  pàg. 198-199

 

UGT i CNT durant la República.

Memoria Civil, núm. 29, Baleares, 20 julio 1986

 

Els invisibles || DICCIONARI DE MILITANS, ORGANITZACIONS I SINDICATS.

VOLUM I: MALLORCA || 1869-1952
pàg. 32

 

 

ELS INVISIBLES

Diccionari de militants, organitzacions i sindicats llibertaris de les Illes Balears. VOLUM I: MALLORCA/1869-1952

Grup d'Estudis Llibertaris "Els Oblidats"  Palma, 2011

 

 

fideus/