La Manacorense      |  ASSOCIACIONS SINDICALS  | TEMA:  MOVIMENT OBRER  |  MANACOR |


 

Societat de Fusters de Manacor. Aquesta societat es va crear cap a 1905 però no tingué continuïtat. El 1907 tornà a haver-hi intents de reorganització i entre aquest any i 1918 anà apareixent i desapareixent. A partir de 1918 hi ha una nova organització i el 1919 ja eren 160 socis. L'any següent, el 1920 va ingressar a la Federació Regional del Treball de Mallorca i sembla que s'hi mantingueren fins el 1923, ingressant també a la Confederació Regional del Treball de Balears. Durant aquests anys varen estar molt actius. El 10 de maig de 1920 varen iniciar una vaga a favor d'un augment salarial, essent Guillem Febrer un dels dirigents principals d'aquest sindicat i d'aquesta vaga. També aquest any van publicar comunicats al setmanari anarcosindicalista Cultura Obrera. I l'octubre de 1922 va estar present en la preparació i celebració del I Congrés de la Federació Regional del Treball de Mallorca de la CNT. Pareix a ser que l'any 1923 adoptaren el nom de Sindicat Únic de la Fusta de Manacor, a instàncies de Guillem Febrer. també l'any 1923 van col·laborar econòmicament amb les vaguistes de la fàbrica de camisetes d'Enrique Escapa. El 1924 la societat va quedar desorganitzada i hi hagué intents de reorganització l'any 1929 i el 1931, però no donaren els fruits esperats. L'any 1936 es reconstituïren i s'afiliaren a la UGT amb 338 socis.  || Font: CO. || Bibliografia: GABRIEL, P. (1973).

Els invisibles || DICCIONARI DE MILITANS, ORGANITZACIONS I SINDICATS.

VOLUM I: MALLORCA || 1869-1952
pàgs. 98 - 99

 

 

ELS INVISIBLES

Diccionari de militants, organitzacions i sindicats llibertaris de les Illes Balears. VOLUM I: MALLORCA/1869-1952

Grup d'Estudis Llibertaris "Els Oblidats"  Palma, 2011

 

Constitución Junta Directiva de "La Manacorense"

EL OBRERO BALEAR

Núm. 314, 19 de octubre de 1907

 

Constitución Junta Directiva de "La Manacorense"

EL OBRERO BALEAR

Núm. 335, 14 de marzo de 1908

 

Constitución Junta Directiva de "La Manacorense"

EL OBRERO BALEAR

Núm. 375, 13 de febrero de 1909

 

Constitución Junta Directiva de "La Manacorense"

EL OBRERO BALEAR

Núm. 437, 23 de julio de 1909

 

 

fideus/