Juliol de 1936:  rebel·lió militar contra la República

Un preludio de la tragedia

Memoria Civil, núm. 8, Baleares, 23 febrero 1986

La conjura contra la República

Memoria Civil, núm. 8, Baleares, 23 febrero 1986

Últimos preparativos  / 17 y 18 de julio

Memoria Civil, núm. 9, Baleares, 2 marzo 1986

Dos dias decisivos para una plan muy calculado (18 y 19 de julio)

Memoria Civil, núm. 10, Baleares, 9 marzo 1986

Miquel Durán

La trama civil de l'"Alzamiento" a Mallorca

Memoria Civil, núm. 9, Baleares, 2 marzo 1986

Josep Massot i Muntaner

¿Què feia aquel 18 de juliol de 1936?

Memoria Civil, núm. 9, Baleares, 2 marzo 1986

Ciutat de Mallorca, 19 de juliol, no hi havia rivals, sols hi havia enemics

Memoria Civil, núm. 10, Baleares, 9 marzo 1986

Llorenç Capellà

El fracaso del golpe en Madrid y Barcelona

Memoria Civil, núm. 10, Baleares, 9 marzo 1986

Alocución del teniente coronel Lluis García Ruiz en Radio Mallorca, 19 de julio de 1936

Memoria Civil, núm. 10, Baleares, 9 marzo 1986

La mort de Joan Barberà

Memoria Civil, núm. 10, Baleares, 9 marzo 1986

La Falange participó directamente en la trama del golpe junto a otros grupos anti-republicanos