PUNT CRITIC

Unión de derechas

Perspectives de la dreta mallorquina a l'any 1931

Memoria Civil, núm. 14, Baleares, 6  abril 1986

Sebastià Serra Busquets

 

Una de les fites a tenir en compte de la organització de les dretes a Mallorca durant els anys 30 és la constitució de la Unión de Derechas, que va esser aprovada el 11 de juliol de 1931, amb persones del món bàsicament empresarial i de propietaris, com Andreu Fontiroig, Ramis de Ayreflor ...

La seva incidència va esser molt important a partir de l'any 1932 en coordinació amb Gil Robles, i amb tot el que representava i significaven els "agraris", Acció Popular·, i CEDA.

El seu pes específic a l'hora de confeccionar les candidatures guanyadores de les dretes a les eleccions de 1933 i 1936 fou important, si bé sempre amb una entessa amb Joan March, En Verga i seguint les directrius de les dates de de Madrid.

L'any 1931 Unión de Derechas presenta els seus estatuts i començen una tasca de difussió de la seva organització política a partir dels seus principis bàsics: religión, familia, trabajo y propiedad. Es remarcable que als seus inicis no fan cap referència a l'Autonomia a uns moments en que s'estava debatent el Projecte d'Estatut de les Illes Balears.

Les seves coneccions amb la Càmara de Comerç i amb la Càmara Agrària eren importants. Un dels personatges iniciadors de Unión de Derechas, empresari prestigiós i que realitzà una important tasca difussora del partit l'any 1931 fou el prestigiós empresari Andreu Buades Ferrer, que el 23 de novembre de 1931 va pronunciar una conferència al local de Unión de Derechas titulada Los problemas obreros vistos desde la derecha, en la qual partint d'una anàlisi de l'actuació de les lluites socials que existeixen a l'Estat espanyol l'any 1931 proposa enfortir el nuevo plantel de ciudadanos: que combate a sus adversarios con el constante mandoble de las ideas, y cuando estas por sí solas no se abran paso, también disponemos de otros argumentos más contundentes y eficaces para defender a la sociedad.

En el capitol que titula Historia fa un repàs de distintes teories socials de Tomàs Moro, Rousseau, Marx, Engels, Owen, Saint-Simon, Fourier, arribant a l'alternativa de que en base a l'humanisme i a les iniciatives de d'adalt que han de prendre els poderosos, es pot enllaçar amb la doctrina social de l'esglesia, concretament de la encíclica Rerum Novarum de Lleó XIII, i amb la pràctica en l'acció humanitària i paternal de molts de membres de la patronal.

L'actuació concreta de la Unión de Derechas respecte als treballadors s'havia de centrar en crear una Agrupación Mixta de Patronos y Obreros, que intervenga en todos los conflictos que se susciten como entidad dirimente y conciliadora, creà un fons obrerista para subvenir a todas las necesidades de los obreros afiliados a Unión de Derechas.

A la vegada s'havien d'organitzar tot un conjunt d'activitats de tipus més o menys caritatiu per ajudar als humils.

Ens trobam en definitiva uns plantejaments teórics del que serà la dreta hegemònica a partir de l'any 1933 a Mallorca, juntament amb els verguiistes.

fideus