Unió de pintors i empaperador      |  ASSOCIACIONS SINDICALS  | TEMA:  MOVIMENT OBRER  |


 

Societat de tendència anarquista de Palma. El 1919 el seu secretari era Àlvar Bonet. Aquesta societat va participar el Primer Congrés de Societats de Palma amb tres delegats elegits el novembre de 1919; Antoni Palou, Miquel Alorda i Miquel Marroig. El 3 de ferbrer de 1920 van celebrar una junta general on es va elegir la següent directiva: Antoni Pérez, president; Antoni Bauzà, vicepresident; Miquel Alorda, tresorer; Francesc Martín, secretari; Miquel Marroig, vicesecretari; Joan Gil, Eusebi Pomar, Antoni Bosch, Francesc Pons, Antoni Palou, Sebastià Balaller com a vocals. Al llarg de 1919 i 1920 va publicar diversos comunicats al setmanari Cultura Obrera, ||Font: CO.

Els invisibles || DICCIONARI DE MILITANS, ORGANITZACIONS I SINDICATS.

VOLUM I: MALLORCA || 1869-1952
pàg. 172.

 

 

ELS INVISIBLES

Diccionari de militants, organitzacions i sindicats llibertaris de les Illes Balears. VOLUM I: MALLORCA/1869-1952

Grup d'Estudis Llibertaris "Els Oblidats"  Palma, 2011

 

 

La huelga de los pintores

EL OBRERO BALEAR

Núm. 796, 12 de mayo de 1917

La huelga de los pintores

EL OBRERO BALEAR

Núm. 797, 19 de mayo de 1917

La huelga de los pintores - Agrupación Socialista

EL OBRERO BALEAR

Núm. 797, 19 de mayo de 1917

 

1919 –  CONGRESO  - Unió de pintors i empaperadors

CULTURA OBRERA nº 13

8 de noviembre de 1919

 

fideus/