DIARI - 1933

1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937

 

MALLORCA


Gener

 

- Al llarg d'aquest mes i següent tengueren gran ressò a la premsa local les obres per a la construcció i reparació de noves carreteres així com la continuació de les obres del Port de Palma.

- Dimissió del batle Jofre (Ciutat). Anomenament de Josep Tomàs i Renteria (republicà)

- Reapareix el Bolletí del Diccionari, dirigit per F. de Borja Moll.

- Mor a Barcelona l'arquitecte Gaspar Benazzar, autor entre d'altres de la Caixa d'Estalvis del Carrer Ramón Llull, l'Excorxador, els magatxems El Aguila, Cinema Born ..., a més d'un projecte de reforma urbana.

 

Febrer

 

- Inauguració d'escoles a barriades de Ciutat: S'Aranjassa, "La Llibertat" i Son Serra.

- El Mallorca és desbancat en el campionat de futbol regional, perdent davant el Constancia.

- Constitució de la lògica maçònica Pitagoras, a ciutat.

 

Març

 

- La Unión de Derechas de Mallorca s'incorpora a la CEDA.

- El Ministeri de Guerra dóna a la Ciutat de Mallorca el baluard de Berard, a la murada de la mar.

- Francisco Franco és anomenat comandant militar de Balears.

- Visita de Manuel de Falla a Mallorca: treballa en el poema simfònic: La Atlàntida

 

Abril

 

- L'Ajuntament de Ciutat dona una forta empenta al projecte de canalització d'aigües, amb l'emissió d'un emprestit de 6.200.000 Pts.

- Mor el folklorista mallorquí Antoni Pol.

- La revista La Nostra Terra fa un número extraordinari (Abril-Maig) dedicat al centenerai de la Renaixença.

 

Maig

 

- Inici d'un servei regular d'hidroavions entre Barcelona i ciutat.

- Important concentració carlina al Teatre Principal (día 4).

 

Juny

 

- El consistori de Sa Pobla demana poder conrear tabac en el seu terme.

- Mor l'anomenat pedagog Miquel Porcel i Riera.

- Per ordre gubernativa els comerços han de tancar els diumenges, -tret de l'estiu- i per porques hores esl que venen pa, carn i peix.

 

Juliol

 

- Es celebra el cinquantenari de la publicació de Felanitx dita El Felanigense, que barata el nom pel de El Felanitxer. (que manté fins agost de 1936)

- Es rotulen part dels carrers de l'Eixampla de Ciutat amb noms de personalitats il"lustres dels Països Catalans (Maragall, Guimerà, Piferrer, Muntaner ...)

 

Agost

 

- Es constitueix la Junta Provincial de Reforma Agrària, presidida per Federico Enjuto Ferrán.

- Arribada important d'inmigració peninsular (sobretot murciana) per a treballar a les carreteres en construcció i com a picapedrers en general

 

Setembre

 

- Davant el nudisme que practicaven cert nombre d'estrangers, el Governador va prendre mmesures encaminades a evitar-ho.

- Eleccions per a vocals dels Tribunals de Garanties Constitucionals de la República. Guanyà la candidatura de Joan March (que aleshores estava processat per les autoritats republicanes)

 

Octubre

 

- Inauguració d'un camp d'aterratge a Pollença.

- Creació d'Instituts locals de Segona Ensenyança a Felanitx i Inca.

 

Novembre

 

- Inauguració de l'emisora Radio Mallorca.

-  Vaga obrera general a Ciutat, (durà 10 dies, des del 17 al 27). Inicialment començà entgre els sabaters. Tengué lloc dins del context de les eleccions a corts del 19.

- Eleccions generals, on triumfaren les dretes, que aconsegueixen 5 diputats, i 2 els radicals, (entre els diputats elegits estaven Joan March i Pere Matutes),

 

Desembre

 

- IX Congrés de la UGT Balear, rera el qual dominaren el sindicat els largocaballeristes.

- Emili Darder (Acció Republicana de Mallorca) és anomenat batle de Ciutat.

 

Franco amb el Marquès de Zayas assegut en el Puig Major, el vèrtex més alt de Mallorca