DIARI - 1935

1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937

 

MALLORCA


Gener

 

- Es comença a publicar Defensa Obrera, òrgan de la Federació d'Acció Obrera (Obrerisme Catòlic)

- Neix la publicació mensual Excelsior de la Jovintut Femenina d'Acció Catòlica.

- Fundació del grup literari Azul de Ciutat.

- Quebra del Banc Agrari de Balears.

- Inauguració de la linia aèria postal Barcelona-Palma

 

Febrer

 

- Es commuta la pena de mort al Tinent Torrens.

- Comença a publicar-se la Revista de tema agrícola Agros.

- S'estrena al teatre Principal de Manacor la zarzuela (sainet musical) Ai Quaquin, que has vengut de prim!.

- Francesc de Borja Moll és elegit acadèmic de la Llengua Espanyola.

- Mort de Llorenç Bisbal, prohomen del socialisme illenc i ex-batle de Ciutat.

 

Març

 

- Es dóna un crèdit de 498.000,57 ptas. per a la reparació del  Convent de San Francesc.

- Arribada del nou comandant militar, Goded, que substitueix en el càrrec a Franco.

 

Abril

 

- S'inicia la publicació La Voz de Porreras que es proposava defender con saña salvaje, si preciso fuera, los derechos de la humanidad en general, y los de la cuna patria en particular.

- Al barri de l'Almudaina, quan es feien obres per a la canalització d'aigües, es trobaren deixalles arqueològiques que s'atribuïren al temps dels romans.

- Exposició bibliogràfica de La Història de les Balears. Organitzada per la Societat Arqueològica Lul·liana amb motiu del dia del llibre.

- Inauguració de l'electrificació de les Coves del Drach.

 

Maig

 

- Mor el fundador i director del Patronat Obrer de Ciutat,  Guillem Vives, sacerdot pollencí.

- Inauguració a Inca a la plaça dedicada al mercat  de bestiar.

- El Crèdit Balear, anuncia a la prensa la finalització de la suspensió de pagaments.

- S'Adjudiquen les obres del Grup escolar Jaume I, a Sa Faixina.

 

Juny

 

- Inauguració del Frontó Balear al Passeig Mallorca.

- Apareix el setmanari Acción, orígen de les Jovintuts de l'Acció Popular Agrària (CEDA) Mallorquina.

- Inauguració d'una biblioteca a Sencelles.

- Constitució a Ciutat de la "Federació Provincial de les Joventuts Socialistes" que presideix Antoni Gil.

 

Juliol

 

- La constitució de "l'Aliança Obrera"

- El diputat de la CEDA, Lluís Zaforteza, presenta un projecte de llei per a separar les illes Balears del districte universitari de Catalunya.

- Inauguració d'una font-homenatge a Santiago Russinyol a Ciutat.

 

Agost

 

- Creació del Sindicato de Oficios Varios, d'inspiració falangista i dirigirt per J. Orpí i P. Ximelis.

 

Setembre

 

- Miting conjunt al Teatre Principal de Republicans, Socialistes i Comunistes.

- Celebració del cinquantenari del Setmanari Sóller, amb un homenatge a Joan Marquès.

. Inauguració de la Biblioteca Pública Municipal de Ciutat.

 

Octubre

 

- S'inicia la publicació de la revista Ideas Estéticas.

- Homenatges a Mn. Llorenç Riber i Mn. Costa i Llobera.

- Celebració dels Jocs Florals de Mallorca. Organitzats per l'Associació per la Cultura de Mallorca. Amb suport de l'Ajuntament de Ciutat.

- Celebració de la segona festa de Cançó Popular a Artà.

- Fundació del Conservatori de Música.

 

Novembre

 

- Constitució de la Unió de Sindicats Agrícoles de Mallorca.

- Celebració de nombrosos actes polítics de les esquerres, amb assistència de dirigents famosos com Gabriel Alomar i Casares Quiroga.

- L'Ajuntament de Ciutat aprovà la construcció del Mercat de l'Olivar i d'un pou a Son Togores per manca d'aigua a la Ciutat.

 

Desembre

 

- Mort de l'escriptor Joan Rosselló de Son Fortesa, i del músic Miquel Capllonch i Rotger; ambdós figures assenyalades de la nostre cultura.

- Visista turística a Mallorca de W. Churchill.

- El verguista García Cabrera és anomenat governador civil de les Balears, en substitució de Joan Manent.