DIARI - 1934

1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937

 

MALLORCA


Gener

 

- Pavimentació asfàltica de bona part de l'eixample de Ciutat; projecte dels jardins de Sa Faixina.

- Apareix República, lligat a l'Esquerra Republicana Balear.

- Reaparició de la publicació comunista Nuestra palabra, que havia estat suspesa a 1933.

- Constitució de la delegació a Ciutat de Falange Española per A. Nicolau, F. Borràs i A. de Zayas.

- Conferència del President de la Junta Central d'Acció Catòlica al Teatre Principal de la capital insular.

 

Febrer

 

- Mor l'eivissenc il·lustre Enric Fajarnés i Tur, conegut periodista i home de cultura.

- Inauguració dels depòsits reguladors d'aigua de Són Togores.

- Comença a funcionar la Institució Mallorquina per a cecs.

- Manifestació obrera a Ciutadella, duita a terme pels sabaters en recolzament de reivindicacions pròpies.

 

Abril

 

- Comencen les obres de la piscina de Ciutad Jardín

- Conferència d'Antonio Parietti explicant el projecte de funicular al Puig Major, tema sobre el que s'insistí prou.

- Comencen els actes del cinquantenari de la Coronació de la Mare de Déu de Lluc.

- Constitució del partit "Esquerra Republicana Balear", amb personalitats provinents del Partit Republicà Radical-Socialista, Independent, i Acció Republicana de Mallorca (Emili Darder, Bernat Jofre, i Francesc de Sales Aguiló).

- Exposició de El Llibre Mallorquí des de la Renaixença. S'ubicà al Palau de la Diputació i fou organitzada per la Societat Arqueològica Lul·liana i l'Associació per a la Cultura de Mallorca.

 

Maig

 

- A segons quins carrers cèntrics de Ciutat es posaren passos de vianants assenyalats per plaques de llautó.

- S'inaugurà un servei d'avions Alcúdia-Marsella, Alger, a càrrec de la companyia francesa "Air-France"..

 

Juny

 

- Aparició del periódic quinzenal Unión y Cultura, publicat per la Casa del Poble de Soller.

- A Ciutat sorgeix el setmanari El gato taurino, dedicat al tema taurí.

- Primera implantació de la Llei de Reforma Agrària a Mallorca, amb la venda de la Possessió de Son Forteza (Puigpunyent) entre els inscrits en el cens de pagesos del poble.

 

Juliol

 

- Inauguració de l'Escola Graduada de Son Espanyolet.

- S'Inaugurà el poblat Palma-Nova, a les platges de Son Caliu.

 

Agost

 

- Primer acte públic del partir "Renovació Española" (A Ciutat habia estat fundat per Joan Cotoner -Marquès d'Ariany-)

 

Setembre

 

- Coronació pontifícia de la Mare de Déu de Sant Salvador de Felanitx.

- Actuació de Raquel Meller al Teatre Principal de Ciutat.

 

Octubre

 

- El dia 6 hi ha un intent de vaga general. De tota manera, la Revolució d'Astúries i els fets de Catalunya, tengueren poc ressó a Mallorca. El dia 9 fou declarat l'estat de guerra.

- L'Ajuntament de Ciutat i també els de diversos pobles foren suspesos a rel dels fets revolucionàris a la Península. Es anomenat batle de la capital L. Ferrer Arbona.

- El Obrero Balear inicià la publicació del folletí anti-veguista El último pirata del Mediterráneo, obra de M. Benavides.

- L'escriptor catòlic frances Bernanos, arribà a Mallorca.

 

Novembre

 

- S'inicià una campanya als diaris recolllint signatures demanant l'indult del tt. Torres, implicat en la Revolució asturiana.

 

Desembre

- El Crèdit Balear fa una suspensió de pagaments, el que provocà greus problemes, ja que bona part de l'estalvi illenc hi estava depositat.