La Humanitat    

 

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

TEMA:  

REPUBLICANISME

 

La Humanitat va ser un diari, dirigit inicialment per Lluís Companys, que sorgí a Barcelona el 9 de novembre de 1931 en oposició al grup de L'Opinió. Primer va ser vespertí, el 9 de juliol de 1933 passà a ésser diari del matí, ja com a òrgan oficial de l'Esquerra Republicana de Catalunya. Suspès arran dels fets del sis d'octubre de 1934 i substituït momentàniament per La Ciutat, reaparegué l'1 de gener de 1935 i continuà fins el 24 de gener de 1939. A l'exili a Montpeller i de nou com a portaveu de l'Esquerra Republicana de Catalunya, aparegué com a setmanari els anys 1946 i 1947 i, a Barcelona, inicià una tercera època, del 1979 al 1986.

Col·laboradors de la Viquipèdia. La Humanitat [en línia]. Viquipèdia, l'Enciclopèdia Lliure, 2008 [data de consulta: 20 de novembre del 2008]. Disponible en <http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Humanitat&oldid=2570154>.

fideus