República    

 

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

TEMA:  

REPUBLICANISME

 

Setmanari republicà d'esquerra editat a Palma entre gener de 1934 i gener de 1936. Fou l'òrgan d'Acció Republicana de Mallorca i d'Esquerra Republicana de Balears -ERB-. Oferia informació de Mallorca, de Menorca i de Barcelona, principalment. Criticà el caciquisme, el govern radical-cedista, Joan March Ordines -Verga- i els regionalistes conservadors mallorquins. Dugué a terme campanyes de denúncia contra la corrupció en els afers de la Companyia de Ferrocarrils de Mallorca i el Banc de Crèdit Balear. A més, publicà articles a favor d'un nacionalisme proper a Gabriel Alomar i a Lluis Companys. A partir dels fets d'Octubre de 1934 patí una forta censura. En aquella època oferí molta informació sobre el procés de formació d'ERB em els barris de Palma i a la Part Forana. Tenia un tiratge d'uns 500 exemplars. En foren directors Joan Sanxo Tous i Bernat Gaita Isern. Es publicava en castellà i català. Deixà d'editar-se perquè ERB concentrà els seus esforços en la publicació Antorxa, del Front Popular. (Bca)

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 14  pàg. 256-257

fideus