El comunisme a Mallorca

Cuadro de Honor del Partido Comunista

Memoria Civil, núm. 30, Baleares, 27 julio 1986

Nuestra Palabra

Aurora Picornell

Memoria Civil, núm. 30, Baleares, 27 julio 1986

Antoni Nadal

Heriberto Quiñones

Memoria Civil, núm. 29, Baleares, 20 julio 1986

Antoni Nadal

¿Pactos de arriba entre dirigentes? !No¡ !Frente Único Revolucionario en la base¡

Memoria Civil, núm. 30, Baleares, 27 julio 1986

Heriberto Quiñones

Punt crític

Memoria Civil, núm. 30, Baleares, 27 julio 1986

Mateu Morro

Llibertat Picornell, acarant una història pròpia plena d'infortuni

Memoria Civil, núm. 30, Baleares, 27 julio, 1986

Llorenç Capellà

 

 
 

Grup de membres del Partit Comunista, podem identificar: segon a la dreta, Ateu Martí, Jaume Campomar, Gabriel Picornell, Josep Julià i Miquel Llabrés, darrena una senalla: Aurora Picornell

 

 

Heriberto Quiñones, segon per l'esquerra vestit amb americana, junt a un grup de soldats republicans mallorquins a Barcelona cap 1937 (Heriberto Quiñones y el movimiento comunista en España 1931-1943, David Ginard i Féron)

 
 

Capçalera de Nuetra Palabra, òrgan d'expressió del Partit Comunista a les Illes Balears

 
 

Grup de comunistes al Castell de Bellver el 1 er. de maig, un dels participants porta a la mà un exemplar de la publicació  Frente Único

 

 

 

Primer de Maig de 1936, pas dels manifestants comunistes pel passeig des Born de Palma

 

 

 

Primer de Maig de 1936, manifestants comunistes passant per l'actual plaça d'Espanya portant una pancarta al·lusiva a la memòria d'Aida Lafuente.