Guillem Gayà Nicolau                         |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  COMUNISME


 

Sant Joan 1902 - Palma 1989) Polític i mestre. Ingressà al Partit Comunista d'Espanya -PCE- el 1931. Col·laborador de Nuestra Palabra, esdevengué un dels principals dirigents del partit a Mallorca. Al començament de la Guerra Civil (1936-39), fou detengut per membres de Falange, dels quals aconseguí d'escapar-se just en el moment en què anava a esser afusellat. Durant alguns mesos visqué amagat i col·laborà en les xarxes d'espionatge del govern republicà. Detengut el 1937 i condemnat a mort, passà per diverses presons de Mallorca i de la Península fins al 1952. Tornat a Mallorca, reorganitzà el PCE en la clandestinitat, fet pel qual fou novament detengut el 1965- De nou en llibertat, durant els anys setanta, féu part del comitè d'illes del PCE i representà al partit dins la Mesa Democràtica.(ACo-DG)

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 6  pàg. 208-209

 

Amb motiu d'un mitin de Francisco Galán,, grups de simpatitzans. Abaix, d'esquerra a dreta, els mestres A. Sureda, Montero i Guillem Gaya, i en Carreter. Segona fila: els mestres Arroyo i Palerna, en J. Palma, D. Gamba i T. Cabrer. Darrera fila: el primer (desconegut), Picornell, Llompart, Vich, Coll, en Fuana, Galán, Fornera, Pases, en Set i en Mateu

 

Presó de Burgos en la dècada de 1950. El primer per l'esquerra  Julià Frau, el quart  Guillem Gayà "Es Mestre" i el quint Antoni Vich "Cavallet"

Primera fila per l'esquerra: Miquel Rigo, Mestre Joan Boyeras de Muro, Guillem Gayà "Es Mestre" i Antoni Vich "Cavallet", segona fila: Francesca Bosch i Nicolau Alzina   [III Conferència del PCIB, Formentera 1976]

 

 Es Mestre, esqueixos d’una vida

 Francisca Bosch i Bauçà

 

Oficialment era mort  [MALLORCA ANY 1936 d'una illa hom no en pot fugir]

Jean Schalekam

 

Tres supervivientes republicanos

Pep Vílchez i Carreras

 

Es Mestre, Guillem Gayà i Nicolau

 Lila Thomàs i Andreu

 

 

fideus/