DIARI - 1936

EL MÓN 1936 / MALLORCA / ZONA REPUBLICANA

1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936

 

ZONA NACIONAL


Juliol

 

- Creació de la "Junta de Defensa Nacional de España", presidida pel general Cabanellas.

- La J.D.N. declara l'estat de guerra a tota la seva zona.

- El general Sanjurjo mor en accident d'aviació quan intentava passar des de Portugal a la zona sublevada.

 

Agost

 

-Una part significativa de l'exèrcit d'Africa passa l'estret de Gibraltar, amb el que la sublevació pren prou força militar.

- Comença una sistemàtica campanya de recaptació de lo'or dels particulars (les reserves del Banc d'Espanya havien quedat en zona governamental) .

- Reinstauració de la bandera bicolor com representativa de l'Estat.

 

Setembre

 

- Es declaren "fuera de la ley" les organitzacions i persones que formaven part del Front Popular. Comença una sistemàtica depuració del funcionariat.

- (Conquesta de S. Sebastián)

- La J.D.N. anomena el General Franco com cap del govern i "Generalísimo de las fuerzas nacionales"

- (Conquesta de Toledo)

 

Octubre

 

- Creació de la "Junta técnica del Estado", que teníe les funcions de govern i la seu a Burgos.

- (Ocupació d'Oviedo)

- Intents diplomàtics alemanys per aconseguir l'alliberament de José A. Primo de Rivera (presoner dels republicans a Alacant).

 

Novembre

 

- Es determina l'obligació de que tots els bitllets de banc passin "el estampillado".

- Alemanya i Itàlia reconeixen el govern de Burgos.

- Arribada d'una primera divisió de voluntaris italians "camises negres".

- Pacte diplomàtic secret (Protocol) entre Itàlia i el Govern de Burgos, pel que la primera ofereix ajut militar a canvi d'una col·laboració política.

 

Desembre

 

- Les milicies i les forces auxiliars quedan sosmeses a la Jurisdicció Militar.

- El govern declara cessats tots els funcionaris contraris al Movimiento Nacional.

- Mor Miguel de Unanumo