DIARI - 1936

EL MÓN 1936 / MALLORCA / ZONA NACIONAL

1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936

 

ZONA REPUBLICANA


Juliol

 

- El Govern decloara zona de guerra el Marroc espanyol (amb el temps la qualificació de guerra es va extendre a altres zones.

- Es decreta la intervenció de la indústria.

 

Agost

 

- Intent del govern d'ordenar i controlar les milícies, que s'ordenaren militarment amb la constitució dels "Batallones de voluntarios".

- Incautació dels ferrocarrils per part estatal.

- Intervenció de les finques religioses que "de algún modo hubieran intervendio en el presente movimiento insurreccional.

- La Generalitat disposa a travers de decrets la nacionalització de la banca, la col·lectivització de la indústria i propietat rústica, i el control del comerç internacional (entre d'altres mesures).

- Creació dels Tribunals Populars per a judicar els col·laboradors amb l'alçament.

 

Setembre

 

- Constitució d'un govern presidit per Largo Caballero, amb participació d'Izquierda Republicana, PSOE, PC, Unión Republicana i Esquerra Republicana.

- Creació de les "Milicias de vigilancia de la retaguardia" per a perseguir la "Quinta Columna" (nom que va popularitzar el general Mola per referir-se als col·laboradors dels nacionals)

- Incautació de les finques urbanes propietat dels condemnats pels tribunals populars.

- Les milicies queden sotmeses al fur militar.

 

Octubre

 

- Es declara per decret l'obligació de donar al Govern tot l'or i divises a canvi del seu valor en pessetes.

- Promulgació de l'Estatut d'autonomia del País Basc. Aguirre fou elegit president del govern d'Euskadi.

- Largo caballero (primer ministre) asumeix personalment el comandament de les tropes republicanes.

- S'estableix la figura dels comisaris polítics de guerra.

 

Novembre

 

- Nou govern de concentració presidit per Largo Caballero, en el que participen a més de les forces que ho havien fet fins aleshores, elements d'ideologia anarquista Federica Montseny y és ministre de Sanitat.

- El govern evaqüa Madrid, davant el perill d'un inminent atac dels nacionals. S'instala a València.

- Afusellament de J.A. Primo de Rivera a la presó d'Alacant.

- Incorporació de les brigades internacionals a l'exercit republicà. La brigada Kebler intervé decisicament a la defensa de Madrid.

Desembre

- Nou govern a la Generalitat, amb notable participació de la CNT (Anarquistes)