DIARI - 1932

1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937

 

MALLORCA


Gener

 

- Actes multitudinaris de recolçament a Joan March, es recullen 50.000 signatures.

- Mor a Ciutat Mn. Antoni Maria Alcover, iniciador del Diccionari, recopilador de les Rondaies, Francesc de B. Moll fa una crida a la premsa per a seguir amb l'obra del diccionari

- Reunió d'una assemblea de batles de les Balears al Palau de la Diputació per tractar el tema dels adobs de carreteres i demanar autonomía en aquest tema al Govern Central.

- S'inicia la publicació de Tribuna Libre (dia 30), de caràcter republicà i anti-caciquil.

- Constitució de l'Acció Republicana, a partir de l'excisió del Partit Republicà Federal: Bernat Jofre, Emili Darder, Francesc de Sales Aguiló

 

Febrer

 

- Ban del batle de Ciutat sobre els carnavals, fou el primer redactat en català..

- Incautació de l'edifici de Monti-Sion després de la dissolució dels jesuïtes pel Govern Central.

- Exposició a la Llonja de projectes d'edificis escolars presentats al concurs organitzats per l'Ajuntament.

- Inauguració de les noves Escoles Bisbal a Ses Marjades de Sóller.

- Apareix el semanari  The Palma Post

 

Març

 

- Nova publicació per a estrangers  The Dayly Palma Post

- Visita de Le Corbusier a Mallorca.

- El metge Pere González, nadiu d'Andratx, descobreix un sèrum contra els alcaloides, el que suposa un gran avenç en el camp de la medicina i la biologia.

- Del 31 de març fins el 2 d'abril, visita Mallorca el president de la República, Aniceto Alcalá Zamora, acompanyat per Indalecio Prieto.

 

Abril

 

- S'inaugura un servei regular Palma - New York, amb un vapor de la companyia American Export Lines

- Es celebraren a Ciutat mitings de l'Alianza de Izquierda, amb participació de Ramón Franco. Pel mateix temps hi hagué actes dels partits de dretes amb parlaments de Gil Robles.

- Neix l'agrupació de les dones carlines La Margarita

 

Maig

 

- Restauració de l'estatua de Ramon Llull, situada davant els Instituts de Ciutat, que havia estat decapitada als primers dies de la República.

- Ariany demana l'independència.

- Inauguració de la línea aèria Mallorca - Barcelona, servida pels hidroavions Dornier Wall

- Congrès constitutiu de la Federació Socialista Balear, celebrat a la Casa del Poble. Llorenç Bisbal fou elegit president.

 

Juny

 

- Aparició del setmanari antisocialista El Luchador.

- Hi ha un nou canvi en la batlia de Ciutat, Villalonga és substituït per Bernat Jofre.

 

Juliol

 

- Celebració a Mallorca del VII Congrés de Metges de Llengua Catalana.

- Nova publicació: Acción Social, òrgan de la Asociación de Trabajadores de la Unión de Derechas

 

Agost

 

- S'autoritza amb certes limitacions un Partit Nacional-Socialista, format per membres de la colonia alemanya a l'illa.

- A Sa Pobla i a Ciutat comencen les obres destinades a l'abastiment i canalització d'aigues.

 

Setembre

 

- Afluència d'entitats culturals i polítiques illenques al actes celebrats a Catalunya amb motiu de l'aprovació de l'Estatut. Hi hagué representació dels ajuntaments de: Llucmajor, Sóller, Algaida, Marratxí, Sencelles, Andratx, Felanitx, Maria de la Salut, Costitx, Pollença, Campanet, Sant Llorenç, Porreres i Campos.

- Comunicat de la Diputació amb l'objectiu de redactar un nou Estatut per a les Illes, demana el parer a tots els Ajuntaments.

 

Octubre

 

- Al XIII Congrés del PSOE a Madrid, els delegats mallorquins voten per la retirada dels ministres socialistes del Govern de la República.

- Celebració del Sinode Diocesà a Ciutat, presidit pel Bisbe Miralles. Es prengueren determinacions per a donar nou impuls a l'Acció Catòlica.

 

Novembre

 

- S'obren al públic les coves de Génova.

- Els establiments militar del Carme, San Pere, Palau de l'Almudaina, Hospital Militar i l'edifici de Factories, ubicats a Ciutat, són declarats inadequats pel Ministeri de la Guerra i s'ordena la seva venda.

 

Desembre

 

- Es celebra a la Diputació una Assemblea de municipis de Mallorca i Eivissa, que acorden sol·licitar l'autonomía, no tan sols administrativa, sinó també política.

- L'Ajuntament de Ciutat aprova la setmana de 40 hores per als obrers municipals.

- Federica Montseny visita Mallorca, en acció de propaganda política.

- Inici, en el terme de Santa Margalida de la urbanització de Son Bauló.

- Constitució de les Juventudes de la Unión de Derechas