DIARI - 1936

EL MÓN 1936 / ESPANYA: ZONA NACIONAL / ZONA REPUBLICANA

1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937

 

MALLORCA


Gener

 

- Apareix a Llucmajor la publicació setmanal La Semana, en castellà i de notícies en general.

- La Comissió Gestora de l'Ajuntament de Palma emet un altre important emprèstit (per valor de 2 millons) per a l'instal·lació de la xarxa de conducció d'aigues i de clavegueram.

 

Febrer

 

- Visita les Illes l'arqueòleg britànic Dr. Mac Jover, per estudiar la cultura talaiòtica mallorquina.

- Apareix la revista mensual per a infants Rambo, i el setmanari humorístic Es Picarol, que es promulgava com defensor de la veritat, de la justicia i del bon humor.

- Els històrics vaixells Unión, Isleña i Lulio foren retirats, així com el Bellver, de la Companyia Isleña Marítima. Varen esser substituits per altres més moderns: el Mallorca i el Jaume I.

- Eleccions a Corts. Triomf del Front Popular.

- Disturbis a la Plaça de Cort, amb dos ferits, per manifestacions efectuades a rel dels resultats electorals.

- Reposició de l'Ajuntament Popular de Palma, presidit per Emili Darder -aquest consistori havia estat suspès després de l'octubre de 1934.

 

Març

 

- S'acordà l'inici de la construcció de dues noves escoles primàries a Palma: la del barri d'Ets Hostalets i la de l'Avinguda Estanislau Figueras.

- Publicació en el periòdic La Almudaina d'una nota signada per estudiantes católicos en contra de la substitució de l'ensenyament religiós.

- Celebració a Ciutat de la I Diada de la dona antifeixista.

- Manifestació a Ciutat del Front Popular per demanar l'anul·lació de les eleccions a Corts fetes de febrer. A més reclamaven, entre d'altres, la incautació de tots els béns de J. March i la dissolució de les organitzacions feixistes.

- Intents prou nombrosos d'incendis, es veren afectades l'Església de Campos, la de Santa Eulàlia de Eivissa, i un col·legi del barri de Son Coc.

 

Abril

 

- S'ajornaren "sine die" les eleccions municipals previstes per aquest temps.

- Inauguració d'un grup escolar a Es Llombarts (Santanyí). Es donà el nom de Luís Bello a l'escola graduada d'Algaida.

- Els dirigents de la Falange Española local, l'anomenada Junta de Mando, són detinguts i trelladats al fort de San Carles.

- III Congrés de la Federació Socialista Balear, hi triomfaren els largocaballeristas, el que representava una radicalització de les postures del partit.

- Acte públic, a Felanitx, en homenatge els perseguits pels fets d'Octubre de 1934. Hi assistiren, entre d'altres, Emili Darder.

 

Maig

 

- El Batle de Ciutat inaugurà la primera guardeeria municipal d'infants instal·lada a la capital.

- Es postposa la signatura d'un decret de bilingüisme per part del Consell de Ministres, que estava previst aniria destinat a les regions de parla catalana, Balears, València i Catalunya.

- Finalitzen les obres de l'Hospital de Caubet (Bunyola).

- Apareix el primer número d'Aquí estamos, publicació de Falange Española, fins passat el cop d'Estat del 18 de juliol, va esser una revista clandestina i de periodicitat molt irregular.

- Congrés de la Federació Socialista Balear.

 

- Al llarg d'aquest mes es dugueren a terme intents de posar en funcionament el procès de consecució d'un Estatut d'autonomia per Balears (des de l'esquerra)

 

Juny

 

- Explosió d'una bomba a la Casa del Poble de Ciutat, s'acusà de l'autoria del fet als falangistes, G. Meyer i F. Bosch.

- Actes de propaganda de POUM a Mallorca, vengué el seu dirigent Gorkin.

- 150 lletraferits i professionals respongueren al Missatge als mallorquins: aquest missatge havia estat enviat per personalitats de la cultura catalana del Principat i proposava un afermament dels llaços entre Catalunya i Mallorca.

 

Juliol

 

- Dia 19: Es proclamà l'Estat de Guerra a Balears. El General Goded parteix cap a Barcelona per dirigir-hi la sublevació.

- Intents de resistència republicana per part de carabiners, militars i elements d'esquerra a Pollença, Manacor, Binissalem, Esporles, Sóller i Sa Pobla.

- Malgrat l'oblicació per decret d'anar a fer feina, no es reintegraren al seu lloc de treball ni els ferroviaris, ni els tramviaris, ni els treballadors del Port.

- Des del dia 22 comencen a apareixer a la premsa llistats de donatius a favor de la sublevació militar.

- Dies (21-22), S'anomen nous batles a tots els pobles de l'ilola. El de Palma és Mateo Zaforteza y Musoles.

- Des del dia 24 s'inicien bombardeig de Ciutat i altres localitats per part de l'aviació republicana. Aquests es perllongaren fins a 1938.

- Es prohibeixen les vagues, queda sense valor el dret de reunió i s'intervenen les existencies de blat, palla, farina, oli i ordi. S'estableix la censura de premsa. Posteriorment s'intervengueren els combustibles.

- S'organitzen les milicies ciutadanes.

- S'organitza la secció infantil de la falange: "els balillas".

- Evaquació dels turistes per part de vaixdells de les seves nacionalitats.

 

Agost

 

-Transformació de la Casa del Poble de Ciutat en quarter general de FE.

- Posada en funcionament de les cuines econòmiques, iniciativa de l'Ajuntament de Palma.

- Intent per part del Cap Militar de controlar les detencions i registres, ordena que només els puguin fer "los agentes de la autoridad".

-Prohibició d'exportar farina i altres aliments. Al llarg dels mesos següents s'anaren intevenint collites diverses, com l'ametlla i la garova.

- Mobilització (día 22) de les quintes de 1933 i 1934, posteriorment es succeiren els cordaments de generacions més velles, el dia 18 les de 1931 i 1932, i el dia 27 les de 1930 i 1929.

- Per ordre del comandament militar, els funcionaris es veren obligats a signar plecs que manifestaven la se va adhesió al Moviment.

- El Partit Regionalista s'auto-disol, i aconsella als seus partidaris que s'allistin a les milícies ciutadanes.

- Dia 16 té lloc el desembarcament de l'expedició republicana per a conquerir Mallorca, la permanencia de la qual sera fins dia 4 de setembre. Aquesta cronologia no recull la relació dels fets de la campanya militar, a la que es dedicaren varis números d'aquest col·leccionable.

-Requisa de l'oli de ricí per part de l'autoritat militar "para las aviones y otros usos".

-Comença una massiva campanya de recaptació d'or i plara per a l'adquisició d'avions.

- Antonio Álvarez Ossorio és anomenat nou Governador Civil en substitució de García Ruíz, que passa a esser cap d'operacions al front de Son Servera.

 

Setembre

 

- Es concedeix indulgència als que resin pels morts ocorreguts rera el 19 de Juliol de 1936.

- Comença una mancança considerable de sucre. Es recomana fer us dels substitutius com són l'extracte de garrova o de su de reïm.

- Al·locució del bisbe Miralles a travers de Radio Mallorca en la que lloa L'"Alzamiento" i es felicita per la derrota de Bayo.

- Recuperació de Cabrera (ocupada a l'agost pels republicans)

- Canvi de governador civil: Álvarez Ossorio és substituit per J. Rubí Rubí.

- També es substituït el comandant militar, el coronel Aurelio Díaz de Freijó i el seu lloc és ocupat pel tinent coronel García Ruiz, Díaz de Freijó passa a la reserva, el nomenament de García Ruiz fou amb caràcter interí fins l'arribada de Trinidad Benjumeda.

 

Octubre

 

- Al llarg d'aquest mes o de l'anterior té lloc la restitució de les creus a les escoles públiques, el que es fa amb un acte públic i solemne a cada municipi i llogaret.

- S'obre una comissió encapçalada pel General Miquel Domenge Mir per investigar tots els fets ocorreguts a Mallorca des del 19 de febrer de 1936.

- La Rambla palmesana passa a anomenar-se Via Roma, -en homenatge a la Italia feixista-

- Miquel Villalonga passa a actuar com a cap de gabinet de premsa i propaganda de la Comandancia General de Balears i Delegat de Radio.

- Dimissió del coronell Ramos Unamuno com president de la Diputació Provincial.

- Durant tot el conflicte, la presa de cada una de les capitals de província per part de l'exercit nacionalista era celebrada amb desfilades i altres actes. durant aquest mes es feu per Toledo i Oviedo. També es conmemorà l'anomenament de Franco com cap del Movimiento Nacional.

- La "Marina Nacional" captura el Motoveler "Cala Contesa".

- Prohibició de tots els jocs de cartes.

- Militarització dels requetés i falangistes.

- L'Italià passa a esser idioma de moda, i diverses entitats organitzen cursets, entre ells el Foment de Turisme.

- Tancament de les escoles de Palma i extrarradi pel perill de bombardeig.

- S'estableix la censura de les pel·lícules, així com la prohibició de la literarura pornogràfica i dissolutiva.

- Substitució del gobernador Rubí per Mateu Torres Bestard.

 

Novembre

- El Govern Civil ordena que tots els retols i anuncis han d'anar escrits en castellà

- L'italià és assignatura oblidatoria a l'Institut

- Captura del vaixell "Ciudad de Barcelona"

-Desfilades conmemorant l'aniversari del Rei Victor Emmanuel d'Italia i la conquesta de Madrid (repetidament anunciada)

- Edició de llibres sobre el desembarcament de Bayo. ("Mallorca contra los rojos" de F. Ferrari Billoch, "Mallorca salvada", de Norman Bray, conm col·leccionable al periòdic "La Almudaina")

 

Desembre

- Desabastiment de l'illa pel que fa a multitud de productes i a carestia del sucre.

- Reinici de la vida nocturna amb la reapertura de la Sala de Festes "Trocadero".

- Mor l'aviador italià Arturo Rizzi.

- Consell de guerra contra els caps militars Díaz de Freijoo, Ramos Unamuno, Garrido de Oro i altres, acusats de "negligencia y desorganización en el mando". Foren empresonats.

- Ramon Franco és nomenat cap de la Basde Aeria de Mallorca (Port de Pollença)