Emili Darder i Cànaves

Emili Darder Cànaves

  | EMILI DARDER | LLIBRES | TEMA REPUBLICANISME | FIDEUS REPUBLICANS  |   INICI  

Amor a Mallorca

(Emili Darder Cànaves, publicat a la revista Mallorca (22-11-1917)

Miquela Rovira, esposa d'Emili Darder

Memoria Civil, núm. 52, Baleares, 28 diciembre 1986

Llorenç Capellà

Emili Darder i Cànaves

Memoria Civil, núm. 13, Baleares, 30  marzo 1986

Sebastià Serra

Crònica d’una infàmia

Diari de Balears / 04/11/2009

Pere Fullana

Aquell fatídic 24 de febrer

Diari de Balears / 24/02/2011

Arnau Company

Emili Darder, un regeneracionista

Memoria Civil, núm. 39, Baleares, 28 septiembre 1986?

Maria de la Pau Janer

“El judici que condemnà Emili Darder a mort fou una paròdia franquista”

ENTREVISTA / CATALINA MONER

Diari de Balears / 01/02/2010

Susanna Moll: "El pasado es lo que es, inamovible aunque nos escandalice"

ENTREVISTA / SUSANNA MOLL

Ultina Hora

La memòria d’Emili Darder

Diari de Balears / 21/02/2012 / Editorial

 

Impressions d'un infant

d'abans i de l'inici de la Guerra Civil a Mallorca 

DE JOSEP DARDER SASTRE

DOCUMENTS

Emili Darder. Del Informe del Fiscal/del Informe del defensor D. Eusbio Pascual

Sentencia del Consell de Guerra contra Emili Darder, Alexandre Jaume, Antoni Mateu i Antoni Maria Que

Procés contra Emili Darder

L’editorial Moll recull en un libre la transcripció de tota la causa judicial contra el batle republicà i els altres tres companys condemnats a mort el febrer de 1937

Francesca Marí | 09/07/2009 | Diari de Balears

ESPECIAL ANIVERSARI DE LA MORT D'EMILI DARDER - 2007