En plau comunicar-li que la Junta Directiva de l'Obra Cultural Balear, en darrera reunió, va acordar manifestar-li  la grata impressió que li causa, l'espai dominical "Memòria Civil" que publica el diari que tan dignament dirigeix, tan per l'interès que té, com per l'us predominant de la nostra llengua.

Augmentar els espaïs en catalá damunt els diaris és una manera eficaç de contribuir a la progesiva normalització de la nostra llengua. No dubti, per altra banda, que són molts els mallorquins que ho agraeixen. El saluda molt cordialment, el secretari Pere Rosselló Bover (15/03/1986)

1

Proclamación de la República en Palma

EPOCA:  Información prensa ENTREVISTA: Miquel Fullana HISTORIA: Sebastià Serra L'adveniment de la IIa. República  Miquel Duran  La realitat republicana APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Maria de la Salut BIOGRAFIA: Bernat Jofre. DIARI: 1931  PUNT DE VISTA: Josep Forteza-Rei, Damià Contestí

 

5 GENER 1986

2

Adveniment de la Segona República

EPOCA: Mallorca. Ibiza y Menorca (Ciutadania)  L'adveniment de la República en el món socio-cultural ENTREVISTA: Maria Plaza HISTORIA: Andreu Murillo Antecedents de les eleccions del 12 d'abril del 31 a Menorca  Neus Escandell  Reorganització der les dretes a Eivissa i Formentera durant la Segona República APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Felanitx  BIOGRAFIA: Joan Pons i Marquès  DIARI: 1932 Rafael Miquel  -  Rafael Rigo EPOCA: Glosats electorals

DOMINGO, 12 ENERO 1986

3

Cultura i Societat

EPOCA: Crisis de turismo La Almudaina  Una mica d'orgull (Alanis), tecnologia, societat Planol de Palma  ENTREVISTA: Aina Boutroux  HISTORIA: Gabriel Janer Manila  La Nostra Terra, revista de literatura i ciències  Bartomeu Barceló L'economia de Mallorca durant la Segona República APROXIMACIÓ AL QUE PASSA A ... Alaró - Al marge BIOGRAFIA: Gabriel Alomar. DIARI: 1933  PUNT DE VISTA: Mallorca, una societat tradicional i caciquil Maria Barceló, Bruno Morey

DOMINGO, 19 ENERO 1986

4

Bienio Negro (I)

EPOCA: Las elecciones de 1933. Estado de guerra (oct. 34). Suspensión de pagos del Crédito. Societat. ENTREVISTA: Joan Matas. HISTORIA: Gregori Mir 1931-1933: una dreta atrinxerada i dividida; 1933-36: la dreta a l'ofensiva. APROXIMACIÓ AL QUE PASSA A ... Galilea -Puigpunyent. BIOGRAFIA: Llorenç Bisbal  DIARI: 1934. Mallorca 31  PUNT DE VISTA: La Fallida del Crèdit Bartomeu Barceló, Josep Cortés

DOMINGO , 26 ENERO 1986

5

La vida socio-política mallorquina a través de "Es Mascle Ros"

EPOCA: Foch-i-Fum ENTREVISTA: Antoni Martí Rigo HISTORIA: Nicolau Casellas (Semblança de Jordi Martí Rosselló, "Es Mascle Ros") Sebastià Serra i Joan Font Roig (Foch-i-Fum i la seva temàtica) APROXIMACIÓ AL QUE PASSA A ... Pollença (fins el 19 de juliol) BIOGRAFIA: José Maria Conrado DIARI: 1935. PUNT DE VISTA: El Teatre, col·laborador eficaç en el recobrament de la personalitat autòctona G. Janer Manila - Joan Melià  CORRESPONDENCIA

DOMINGO, 2 FEBRERO 1986

6

Regionalismo y autonomismo

HISTORIA: Miquel Duran Regionalismo i autonomismo / La autonomia insular durante la II República  Guillem Simó  El debat autonòmic a les Illes durant la República  ENTREVISTA: Josep Forteza-Rei APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Santa Maria del Camí. BIOGRAFIA: Pere Oliver Domenge. EPOCA. Premsa i Cultura, PUNT DE VISTA: Mallorca i Catalunya (Gabriel Alomar i Llorenç Villalonga)

 

DOMINGO, 9 FEBRERO

7

Bienio Negro (II)

HISTORIA: Alexandre Jaume La insurrección de octubre en Mallorca Joan Bernat Ensenyat Quintana El Front Popular EPOCA: Ante las próximas elecciones (República), transportes, sociedad, deportes, toros ... ENTREVISTA: Joan Oliver Araujo  APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... L'octubre del 34 als pobles de Mallorca BIOGRAFIA: Francesc Carreras DIARI: 1936, Mallorca 1932 PUNT DE VISTA: La bomba de la casa del Poble (Mateu Obrador i Miquel Rigo)

DOMINGO, 16 FEBRERO

8

De las elecciones de febrero al levantamiento de julio de 1936

ENTREVISTA:  Francesc Sans Rosselló / LA DESENFRENADA PRIMAVERA DEL 36. / Preludio de la tragedia APROXIMACIO AL QUE PASSA A ...  Sa Pobla / PALMA 1936, LA CONSPIRACIÓN CONTRA LA REPÚBLICA: La conjura contra la República - La conspiración militar

DOMINGO, 23 FEBRERO 1986

9

17 y 18 de julio de 1936

EPOCA: Deportes- Verano, HISTORIA: El Golpe (Sublevación en Africa. Ultimos preparativos. Levantamientos en Andalucía, "No Pasaran") Josep Massot La trama civil de l "alzamiento" a Mallorca.  Gabriel Cardona Manuel Goded, aventura personal. APROXIMACIO AL QUE PASSA A... Pollença (i 2) BIOGRAFIA: Antonio Espina  PUNT DE VISTA: ¿Qué feia aquell 18 de juliol? (Antoni Guasp, Gaspar Sabater, Gabriel Alzamora, Gaspar Soler, Juanito Coll, Manuel Mora, Jaume Pericás, Miquel Gayà, Pere Quetglas -Xam -, Satur Gresch)

DOMINGO, 2 MARZO 1986

10

19 de julio de 1936

HISTORIA: Miquel Duran Dos dias decisivos para una plan muy calculado. El salto de Goded a Barcelona El fracaso del golpe en Madrid y Barcelona. ENTREVISTA: Lamberto Cortés APROXIMACIÓ AL QUE PASSA A ... PALMA, el 19 de julio  PUNT DE VISTA: La mort de Joan Barberà  M. Rosselló Barberà i J. Massot i Muntaner EPOCA: Alocució de García Ruiz RECTIFICACIÓ

 

DOMINGO, 9 MARZO 1986

11

L'alçament a Menorca

HISTORIA: Andreu Murillo (Quatre dies d'aquell juliol),  La revolta del sergents, Pere Marquès o la impotència dels demésFrustada proclamació del ban de guerra. Llorenç Capellà Menorca, refugi de llibertat per als republicans mallorquins  APROXIMACIÓ AL QUE PASSA A ... Binissalem BIOGRAFIA. Manuel Goded  PUNT DE VISTA: La mort de mossén Huguet Andreu Murillo, Joan Huguet

DOMINGO, 16 MARZO 1986

12

El 19 de juliol a Eivissa. Primer bombardeig de Mallorca

HISTORIA: Sebastià Serra  El 18 de juliol a Eivissa  ENTREVISTA: Colau Llaneres  BIOGRAFIA: Isidor Macabich  APROXIMACIÓ AL QUE PASSA A ... Consell EPOCA: "Serenidad" EL DIA Primer Bombardeo Padre Andrés de Palma  PUNT DE VISTA: Macià Plomer, conductor del parlamentari català arribat a Pollença per a rendir l'illa el 22 de juliol

DOMINGO, 23 MARZO 1986

13

Esquerrra Republicana

Punt Editorial. ESQUERRA REPUBLICANA BALEAR - PUNT CRITIC  Antoni Serra BIOGRAFIA: Emili Darder ENTREVISTA: Joan Nadal Bujosa. APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Montuïri  EPOCA: Bombardeig, Constitució de l'Ajuntament de Palma, Nuevos alcaldes HISTORIA: Llorenç Capellà Todo empezó el veintiuno

DOMINGO, 30 MARZO 1986

14

Confederación Española de Derechas Autómas (CEDA)

ACCION POPULAR AGRARIA DE MALLORCA / PUNT CRITIC:  Sebastià Serra  Altres partits de dreta. Les J.A.P. ENTREVISTA: Xim Puigdorfila APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Esporles BIOGRAFIA: Lluís Zaforteza EPOCA: Aviso cariñoso Miquel Villalonga Donativos Bombardeo quinto Padre Andrés de Palma  Avisos.  La cruzada ... PUNT DE VISTA: L'església i la guerra  Batomeu Oliver i Gaspar Munar

DOMINGO, 6 ABRIL 1986

15

PSOE (Partido Socialista Obrero Español)

PSOE: Artículo de Monserrat i Parets. Dades del partit PUNT CRITIC:  Oliver Araujo Obreros e intelectuales para un proyecto de progreso ENTREVISTA: Ignasi Ferretjans BIOGRAFIA: Andreu Crespí APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Llucmajor. EPOCA: Nuevos alcaldes, procedimientos expeditivos. Prosiguen los bombardeos / Padre Andrés de Palma /Ocupación de Cabrera

DOMINGO, 13 ABRIL 1986

16

Preparació de l'expedició a Mallorca 5 d'agost de 1936

EPOCA: Articles de la premsa de Barcelona. Alocucions dels caps militars de Mallorca. HISTORIA: Damià Quetglas Partida des de la Barcelona Revolucionària ENTREVISTA: Josep Massot i Muntaner BIOGRAFIA: Antoni Maria Sbert. DIARI: Mallorca, 1936. EPOCA: Bombardeig. Consolidació del "Movimiento" a Mallorca. PUNT DE VISTA: L'esperança del desembarcament Jaume Ginard, J.M. Palau i Camps

DOMINGO, 20 ABRIL 1986

17

La conquesta de Formentera i Eivissa

EPOCA: Article de Solidaritat Obrera, Les Pitiuses, bajo el poder del Frente Popular. HISTORIA: Sebastià Serra Les tropes republicanes a les Pitiuses Miquel Durán Cabrera, en manos de las fuerzas gubernamentales ENTREVISTA: Guillem Tuells  APROXIMACIÓ AL QUE PASSA A ... Llubí  BIOGRAFIA: Albert Bayo. PUNT DE VISTA: Per què retornà Uribarry a València ? Andreu Murillo i Josep Benet. Mallorca envilida, testimoni de fugitius de l'Illa

DOMINGO, 27 ABRIL 1986

18

Mallorca a la hora del desembarco

INFORME:  Miguel Durán Organización de la defensa; radiotelegramas cruzados entre Franco, Mola y Mallorca; Disposiciones militares Preparación del desembarco en Maó. ENTREVISTA: Miquel Rigo APROXIMACIÓ AL QUE PASSA A ... Artà. EPOCA: Escandalosa Barcelona

 

DOMINGO, 4 MAYO 1986

19

Desembarcament al Port de Manacor

EPOCA: Alocucions del dos bàndols  HISTORIA: Josep Massot  Génesi del desembarcament de Bayo a Mallorca  Martínez Bande  La zona del desembarco  Miquel Ferrà i Martorell  El capita toca terra (Testimonios y noticias del desembarco)  APROXIMACIÓ AL QUE PASSA A ... Sant Llorenç i Son Carrió  BIOGRAFIA: Luis García Ruiz  PUNT DE VISTA: ¿Desencadenà la violència, el desembarcament? Manuel Mora i Josep Melià

DOMINGO, 11 MAYO 1986

20

Primer bombardeig italià i retorn a Itàlia

ENTREVISTA: Sofia Sintes. L'EXPEDICIÓ REPUBLICANA A MALLORCA  Miquel Ferrà i Martorrell  La conquesta de So'n Carrió o l'infern de Son Servera APROXIMACIÓ AL QUE PASSA A ... Son Servera BIOGRAFIA: Martí Pou Rosselló. PUNT DE VISTA: Afusellament de presoners Jaume Santandreu, Pere Mus López  EPOCA: Pàrraf de "Historia de la Cruzada", Articles premsa Barcelona. Bombardeig del vaixell-hospital, indústria de guerra.

DOMINGO, 18 MAYO 1986

21

La guerra de les paraules

EPOCA: Incautació d'or i valors  ENTREVISTA: Antoni Mestre  L'EXPEDICIÓ REPUBLICANA A MALLORCA  Miquel Ferrà i Martorell  La "Columna de Baleares" un diari de combat./ Diari d'una miliciana. APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Vilafranca de Bonay BIOGRAFIA: Arconovaldo Bonaccorsi. HISTORIA: Los italianos y el mando militar./ Los Dragones de la Muerte (Historia de la Cruzada)

DOMINGO, 18 MAYO 1986

22

Aviones italianos refuerzan el Ejército Nacional

Antoni Mestre Aviones italianos refuerzan al ejercito nacional Llorenç Capellà  L'Hotel Mediterráneo, o la vie en rose L'EXPEDICIÓ REPUBLICANA A MALLORCA  Miquel Ferrà i Martorrell  La guerra aèria i l'òptica dels nacionals. En torno al número de aviones italianos. Reorganización de la defensa, noticias del frente  APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Algaida. Damià Quetglas. L'ombra freda del campaner. Gabriel Janer Manila.BIOGRAFIA: Ferrari Billoch  PUNT DE VISTA: Intent militar de rendir-se a la Generalitat Sebastià Serra i Rafael Ferrer Massanet  EPOCA: Articles premsa Barcelona

DOMINGO, 1 JUNIO 1986

23

Destitució dels caps militars

HISTORIA: Sebastià Serra Destitució dels caps militars  / Entorno a la sustitución del coronel Ramos Unamuno. Miquel Grimalt i altres  El desembarcament a travers de la premsa local  ENTREVISTA: Dora Amer EXPEDICIÓ REPUBLICANA A MALLORCA Miquel Ferrà Martorell GUY DE Traversay i el martirologi dels corresponsals de guerra APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Sencelles i Pina BIOGRAFIA: Capità Jaume

DOMINGO, 8 JUNIO 1986

24

Manacor, el poble Front de la guerra

PUNT DE VISTA: Rafael Ferrer Massanet  Dos Manacor  Jaume Santandreu Justícia i reconciliació a Manacor  ENTREVISTA: Pere Mus APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Manacor, entre el rebumbori i el silenci / (Retalls de "Nosotros", "Voz y Voto") AL MARGE: La fira de la sang. BIOGRAFIA: Antoni Amer.

DOMINGO, 15 JUNIO 1986

25

El Reembarcament

LORENZO VILLALONGA: Si nos hubiéramos rendido .. /  Charla-resumen de la campaña (García Ruíz) ENTREVISTA: Juan Llull L'EXPEDICIO REPUBLICANA A MALLORCA  Miquel Ferrà i Martorell  El paisatge després de la batalla / Orden de retirada / Reembarcament a Solidariada Obrera /Los rojos abandonan la isla APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Santanyí BIOGRAFIA: El bisbe Miralles Antoni Nadal (Alocución del obispo Miralles, el 8 de septiembre).

DOMINGO, 22 JUNIO 1986

26

Reconquista d'Eivissa

HISTORIA: Sebastià Serra (Les Pitiuses republicanes), Testimoni de L. Bellver (Correo de Mallorca), ENTREVISTA: Matilde Rubí. EPOCA: /Equivoco de L. Villalonga, Correo de Mallorca, /Estalla la catalnofobia respuesta de los firmantes a la contestación al mensaje catalán / el Te-Deum de la Catedral. BIOGRAFIA: Francesc de Sales Aguiló

DOMINGO, 29 JUNIO 1986

27

Retirada de las tropas republicanas: Entre el mando único y la ocupación italiana

La retirada de las tropas republicanas: ente el "mando único" y la ocupación italiana

TESTIMONIOS: Indalecio Prieto (La necesidad del mando único). Solidaridad Obrera (Mallorca entregada, de hecho, a los italianos) ENTREVISTA: Josep Moyà. APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Porreres. BIOGRAFIA: Miquel Villalonga. PUNT DE VISTA: Castellanització de la vida qüotidiana  Blai Bonet, Cristòfor Serra  EPOCA: Nuevas suscripciones, órdenes y avisos.

DOMINGO, 6 JULIO 1986

28

Falange Española de las J.O.N.S.

FALANGE: Falange Española de las JONS. Dades del partit, Punto Crític Los orígenes de la Falange balear ( J. Oliver Araujo ). BIOGRAFIA: Marqués de Zayas. ENTREVISTA: Joan Crespí. LA REPRESSIÓ A ... POBLES DE LA SERRA: Avui ja no se'n parla ( Antoni Serra ). APROXIMACIO AL QUE PASSA A ...  Petra.

DOMINGO, 13 JULIO 1986

29

El món sindical

UGT i CNT durant la República. Llorenç Bisbal  (La conquista del poder por el proletariado.) Las huelgas durante la república BIOGRAFIA: Heriberto Quiñones. ENTREVISTA: Rafael Rigo. LA REPRESSIO A ... LES BADIES DEL NORDEST: Sa Pobla, abans i després de la conquesta  M. López Crespí APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Búger.

DOMINGO, 20 JULIO 1986

30

Partido Comunista de España

PCE: Heriberto Quiñones ¿Pactos de arriba entre dirigentes PUNT CRITIC: Mateu Morro. Dades del partit. Cuadro de Honor del P, Comunista. BIOGRAFIA: Aurora Picornell. ENTREVISTA: Llibertat Picornell. LA REPRESSIO A ... LA COMARCA DEL LLEVANT: El desastre de Manacor ¿un càstig bíblic? Bernat Nada APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Santa Eugènia.

DOMINGO, 27 JULIO 1986

31

La repressió (1)

Porreres, per exemple  A. Oliver  ENTREVISTA: Natàlia Julià  LA REPRESSIO A ... LES TERRES DEL PLA: Tombes blanques de calç en camps d'albons  Gabriel Janer Manila Una violenta exageració  G. Florit i Ferrer  APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... San Joan

DOMINGO, 3 AGOSTO 1986

32

La repressió (2)

CAMI DELS REIS. Tràgic trajecte nocturn  A. Oliver  ENTREVISTA: Ramon Corredor  LA REPRESSIO A ... LA CIUTAT DE MALLORCA: El terror de hace 50 años  Manuel Picó APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... S'Arenal - Coll de'n Rebassa. Correspondencia.

DOMINGO, 10 AGOSTO 1986

33

Les Presons (1)

INFORME: Ca'n Mir, nodrits de terra roja: Jaume I, l'infern dins la bodega. ENTREVISTA: Josep Cortès. LA REPRESSIO A ... POBLES DEL RAIGUER No convé oblidar-ho  Mateu Morro APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Inca. BIOGRAFIA: Joan Estelrich

DOMINGO, 17 AGOSTO 1986

34

Les Presons (2)

Ca'n Sales (la presó de les dones) / Presó Provincial (presos poc comuns) / Castell de Bellver (Els moderns Jovellanos). ENTREVISTA: Aina Llodrà LA REPRESSIO A ... LES TERRES DEL PARIATGE  La profunda transformació del vell Andratx Pere Jofre  Documents. BIOGRAFIA: Tomàs Seguí i Seguí. APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Sóller. BIOGRAFIA: Josep Serra i Pastor.

DOMINGO, 24 AGOSTO 1986

35

La diàspora dels republicans mallorquins

ENTREVISTA: Josep Vicens. Article de Llorenç Capellà BIOGRAFIA: Bartomeu Rosselló Porcel. LA REPRESSIO A ...DOBLES DEL MIGJORN: De quan mataren l'alegria de Felanitx Joan Pla Llistat d'assassinats a Mallorca sense origen conegut  APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Capdepera

DOMINGO, 31 AGOSTO 1986

36

El comte Rossi

Llorenç Capellà  Arconovaldo Bonaccorsi, una aventura. Joan Pla  El conde Rossi, el retrato de un fascista. BIOGRAFIA: Pare Adrover  HISTORIA:  La conquesta de les Pitiuses pels feixistes EPOCA: L'activitat de Rossi a Mallorca. APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Lloseta.

DOMINGO, 7 SEPTIEMBRE 1986

37

Mallorquins a l'exercit republicà

Mallorquines en el ejército republicano ENTREVISTA: Ramón González. ARTICLES: Mallorquins uniformats i republicans  M. Ferrà i Martorell  Mallorca Nova, la Mallorca captiva  D. Quetglas BIOGRAFIA; el marinero Coll. HISTORIA: Ressó a Barcelona de la retirada de Mallorca de l'expedició republicana  Josep Massot  APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Andratx / S'Arracó

DOMINGO, 14 SEPTIEMBRE 1986

38

Mallorquins a l'exercit nacional

ENTREVISTA: General Mateo Riera. HISTORIA: Característiques dels  avions amb base a Mallorca  A. Mestres  Combatents mallorquins als camps peninsulars  M. Ferrà Martorell Mallorca a la reraguardia, o el temor als quintacolumnistes  D. Quetglas  EPOCA: Aportació de Mallorca a la Guerra. BIOGRAFIA: L'aviador Crespí  APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Campanet

DOMINGO, 21 SEPTIEMBRE 1986

39

Els judicis polítics (E. Darder, A. Jaime, A. Mª Ques, A. Mateu)

ENTREVISTA: Andreu Jaume. HISTORIA: S. Serra  Sentència del consell de guerra PUNT DE VISTA: Berestain, M. Morro, A. Pons, Francesca Bosch, Josep Moll, Xisco Quetglas BIOGRAFIA: Alexandre Jaume, Emili Darder regeneracionista M. Pau Janer  EPOCA: edictes, noticies premsa. APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Alcúdia.

DOMINGO, 28 SEPTIEMBRE 1986

40

Els judicis a la burguesia mallorquina (Llorenç Roses i Bernat Marquès)

ARTICLE: Antoni Serra Judici a la burguesia mallorquina ENTREVISTA: Jeanne Marquès. BIOGRAFIA: Miquel Oleo HISTORIA: A. Marimón i X. Salvà La intervenció italiana a Mallorca) La qüestió del Deutschland, o el fracàs de la no-intervenció  Antoni Oliver Llorenç Roses i Bernat Marquès: Els judicis a la burguesia mallorquina EPOCA: Requises incautacions.  Itàlia a la vida social mallorquina ..  APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Bunyola.

DOMINGO, 5 OCTUBRE 1986

41

Els judicis a les classes populars

L'arbitrarietad como sistema político. ENTREVISTA:  Antoni Guasp. HISTORIA: Mateu Morro  L'hora dels jutges, la repressió institucional  APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Marratxí BIOGRAFIA: Pere A. Reus.  EPOCA: La movida del "Movimiento"

DOMINGO, 12 OCTUBRE 1986

42

Actuació de l'església

ENTREVISTA: Bartomeu Oliver. HISTORIA: J. Massot  Actuació del bisbe Miralles  P. J. Llabrés Església i guerra civil a Mallorca BIOGRAFIES: Nicolau Sagesse / Jeroni Alomar, Bernanos i els cementeris sota la lluna. EPOCA: Circulars, Botlletí Bisbat ...   APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Valldemossa-Deià

DOMINGO, 19 OCTUBRE 1986

43

Els intel·lectuals

EPOCA: Articles de M. Villalonga i Gaspar Sabater. ENTREVISTA: Miquel Gayà. ARTICLES: G. Janer Manila  Esperaven la florida anual dels ametllers. M. Pau Janer  El teatre a Mallorca i dues visions de la guerra BIOGRAFIES: Georges Bernanos i Miquel Forteza. Intel·lectuals extranjers a Mallorca: l'illa de les dues cares. DIARI: 1er. Trimestre de 1937. APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Muro

DOMINGO, 26 OCTUBRE 1986

44

La vida als camps de concentració

INFORME:  La vida al camps de concentració de Mallorca  A. Oliver  Artesania a les presons (Bonet de ses Pipes). L'odissea de 9 mallorquins  per les presons d'Itàlia  D. Quetglas ENTREVISTA: Bartomeu Amengual. ENTREVISTA: Jaume Tries. BIOGRAFIA: El notari Molina. DIARI: 2on. Trimestre 1937.

DOMINGO, 2 NOVIEMBRE 1986

45

Fonament del "Baleares"

ARTICLE: Mallorca, cau i planter de la marina franquista M. Ferrà Martorell  EPOCA: Fonament del Baleares i Mallorca base naval; economia. HISTORIA; S. Serra Importància del Drecret d'Unificació BIOGRAFIA: Docmael López  DIARI: 3er. Trimestre 1937  ENTREVISTA: Bartomeu Buades. APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Sineu.

DOMINGO, 9 NOVIEMBRE 1986

46

La vida qüotidiana

ENTREVISTA: Joan Crespí. EPOCA: Bodas del dos de mayo, anuncism articles ... ARTICLES; Joan Pla  El divertiment en temps de guerra  M. Ferrà Martorell Mallorca, el Movimiento i les dames de la Secció Femenina BIOGRAFIA: Margalida Alcover  DIARI: 4rt. Trimestre 1937. APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Selva.

DOMINGO, 16 NOVIEMBRE 1986

47

Ramon Franco

ENTREVISTA: Juan Pareja. BIOGRAFIA: Ramón Franco, ARTICLES: A, Mestre  Mi Testimonio  M. Ferrà i Martorell  La vida i mort de Ramon Franco, l'altre "Germanissím" HISTORIA: Fulgor i muerte de Ramon Franco, Gregori Mir  La política exterior italiana i Mallorca  T. Marimon i X. Salva  Els italians a Mallorca; un problema internacional  DIARI: 1er. Trimestre 1938. APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Ses Salines. CORRESPONDENCIA.

DOMINGO, 23 NOVIEMBRE 1986

48

L'ensenyament

ENTREVISTA: Melcion Rosselló. EPOCA: Circulars, mestres castigats, les escoles de Formació Professional. L'educació a la Menorca Republicana  HISTORIA: G. Janer Manila  La depuració dels mestres  Jaume Oliver Procés a l'escola Normal APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Manacor i Lloret. DIARI: 2on. Trimestre 1938

DOMINGO, 30 NOVIEMBRE 1986

49

Joan March

HISTORIA: Pere Gabriel  A l'entorn de Joan March, en Verga  Llorenç Capellà  Vida anecdotària  EPOCA: Discurs a Les Corts, glosats. Es Mascle Ros. BIOGRAFIA: Lluís Alemany  DIARI: 3er. Trimestre 1938. APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Santa Margalida.

DOMINGO, 7 DICIEMBRE 1986

50

Capitulació de Menorca

ENTREVISTA; Antoni Pons Melià. EPOCA: 935 dies més de República a Menorca. Capitulacions de Menorca Conde de San Lluis  ARTICLE: Andreu Murillo  La nostra ignorada indefensió  De la repressió, APROXIMACIO DEL QUE PASSA A ... Calvià i es Capdellà. BIOGRAFIA: Gabriel Buades DIARI: 4rt. Trimestre de 1938  PUNTUALITZACION: J. A. Silva  Sobre Ramon Franco

DOMINGO, 14 DICIEMBRE 1986

51

La entrada en Barcelona y la caída de Madrid

ENTREVISTA: Miquel Julià HISTORIA: M.A. Campmany L'entrada dels nacionals a Barcelona M. Ferrà Martorell Quan sonà la darrera hora de la guerra i, pels més sortats la primera campanada de l'exili  APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Banyalbufar, Estellencs, Escorca, Fornalutx. BIOGRAFIA: Pere Capellà. DIARI: 1er. Trimestre de 1939,

DOMINGO, 21 DICIEMBRE 1986

52

Fanatismo nacional - catolicista

EPOCA: La celebración de la Victoria. ARTICLES: Janer Manila Jo venc d'un silenci Antoni Serra Record personal  PUNT DE VISTA: J. López Bermejo, Encarna Viñas, Andreu Jaume, Gaspar Sabater, Antoni Colom, J. Mascaró-Passarius  ENTREVISTA: Miquela Rovira  BIOGRAFIA: Francisco Franco. PUNTUALIZACIONES: A. J. Silva  APROXIMACIO AL QUE PASSA A ... Campos i Costitx. A MALLORCA DURANT LA GUERRA CIVIL  Bmeu. Rosselló-Pòrcel

DOMINGO, 28 DICIEMBRE 1986